Pritarta Viršuliškių kvartalo dalies, esančios prie Viršuliškių g. 38, perspektyvinio atnaujinimo (revitalizacijos) planui

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRITARIMO VIRŠULIŠKIŲ KVARTALO DALIES, ESANČIOS PRIE VIRŠULIŠKIŲ G. 38, PERSPEKTYVINIO ATNAUJINIMO (REVITALIZACIJOS) PLANUI

 

2019 m. gruodžio   4  d.   Nr. 30-3110/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano (registro Nr. T00056038), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. 1-1519 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano iki 2015 metų ir jo sprendinių tvirtinimo“, 3.6.2 dalimi „Modernizavimas“ ir atsižvelgdamas į Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 1 d. sprendimą
Nr. 1-2317 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano iki 2015 metų galiojimo“,

p r i t a r i u  Viršuliškių kvartalo dalies, esančios prie Viršuliškių g. 38, perspektyvinio atnaujinimo (revitalizacijos) planui (brėžinys pridedamas).

2.2.+Revitalizacijos+planas+(su+Statytojo+parašu)

 

 

Administracijos direktorius Povilas Poderskis