Projekto „Re-Block“ vietos veiksmų planas

Projektas „Re-Block“ – Vilniaus galimybė pasinaudoti gerąja Europos šalių praktika atnaujinant gyvenamuosius daugiabučių kvartalus

http://urbact.eu/en/projects/disadvantaged-neighbourhoods/re-block/homepage/

Vilniaus miesto savivaldybės administracija nuo 2013 metų vasario 1d. dalyvauja Europos Regioninės Plėtros Fondo finansuojamame projekte „Re-Block“. Pagrindinė projekto tema – darnus kompleksinis daugiaaukščių gyvenamųjų namų kvartalų atnaujinimas socialinės sanglaudos, pastatų energetinio efektyvumo didinimo, gyvenamosios aplinkos gerinimo, skurdo mažinimo priemonių pagalba.

Dalyvaujantys miestai-partneriai: Budapeštas-projekto vadovas (Vengrija) Roma (Italija), Sodartelje (Švedija), Gelsenkirchen, Magdeburg (Vokietija), Salford (Didžioji Britanija) Iasi (Rumunija); Komotini (Graikija), Malaga (Ispanija).

„Re-Block“ projekto pagrindinis tikslas – sukurti inovatyvų nuskurdusių daugiabučių gyvenamųjų rajonų atnaujinimo modelį, aktyviai dalyvaujant bendruomenėms inicijuoti integruotą socialinę ir ekonominę tokių rajonų plėtrą.

Projekto veiklos numatomos iki 2015 metų birželio 1d. Šiandien jau turime parengtą Vilniaus miesto savivaldybės pilotinės teritorijos tarp Minties, Žirmūnų ir Tuskulėnų gatvių socio-ekonominę bei urbanistinę analizę. Konsultuojantis su pasirinktos Žirmūnų savivaldybės dalies vietos bendruomene, verslininkais, miesto planuotojais, visuomeninėmis organizacijomis parengtas Vietos veiksmų planas, kurio išdavoje – Pažangaus miesto (rajono) valdymo gairės, tinkančios ir kitoms miesto probleminėms gyvenamosioms teritorijoms atnaujinti.

Daugiau informacijos:

Miesto plėtros departamento Plėtros planavimo skyriaus vyriausioji specialistė Aušra Sičiūnienė, tel. 211 2579