Rasų seniūnijoje bus pakeistas Olandų g. 54A adresas į Peteliškių g. 13 adresą

     Informuojame, kad žemės sklypo (unikalus Nr. 0101-0044-0123) ir jame esančio pastato (unikalus Nr. 1097-0031-7174) adresas Olandų g. 54A neatitinka adresų Numerių pastatams, patalpoms ir butams suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 (toliau – Aprašas) 11 punkto (pastatams ir jų kompleksams suteikiamas numeris tai gatvei, iš kurios yra privažiavimas prie pastato arba prie kurios pagrindinis pastatas stovi frontalia dalimi ar iš kurios yra įėjimas į pastatą) reikalavimų.

Vadovaujantis Aprašo 18 punktu bei atsižvelgiant į tai, kad įvažiavimas į žemės sklypą (unikalus Nr. 0101-0044-0123) bei jame esantį pastatą (unikalus Nr. 1097-0031-7174) galimas tik iš Peteliškių gatvės, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymu minėtiems nekilnojamojo turto objektams bus suteiktas naujas Peteliškių g. 13 adresas.

Olandų g. 54A keitimo įsakymas Peteliskiu suteikimo schema