Rengiamas apie 9,8 ha ploto Lazdynų gyvenamojo rajono IV mikrorajono kvartalo tarp Oslo, Erfurto ir Architektų gatvių atnaujinimo (revitalizacijos) projektas

INFORMACINIS PRANEŠIMAS

Rengiamas apie 9,8 ha ploto Lazdynų gyvenamojo rajono IV mikrorajono kvartalo tarp Oslo, Erfurto ir Architektų gatvių atnaujinimo (revitalizacijos) projektas

Projektavimo tikslai ir uždaviniai:

Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 1 dalimi ir 2 dalies 1 punktu nustatyti prekybos paskirties pastato statybai numatytų žemės sklypų Erfurto g. 58, 60 ir 62 teritorijos naudojimo reglamento parametrus pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano (registro Nr. T00056038) sprendinius ir papunkčio 3.6.2 „Modernizavimas“ reikalavimus.

Pasiūlymų teikimo ir susipažinimo su parengtu revitalizacijos projektu tvarka:

Pasiūlymų teikimui ir susipažinimui su parengtu revitalizacijos projektu taikoma bendroji tvarka, numatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013-12-18 nutarimu Nr. 1267 patvirtintų Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų VIII skyriuje. Konkreti informacija apie susipažinimo vietas, terminus, atsakingus už supažindinimą, pasiūlymų priėmimą bei informacijos teikimą asmenis ir jų kontaktiniai duomenys bus skelbiami papildomai, parinkus detaliojo plano rengėją.

 

Revitalizacijos projektą parengė: UAB „Unitectus“, Lukiškių g. 3, LT-01108 Vilnius, tel. +37052610147

Projekto vadovė: Daiva Šeikytė, tel. +37068739090, el. p. [email protected]

Susipažinimo su projektu tvarka: revitalizacijos projekto medžiaga pateikiama prie skelbimo Vilniaus miesto savivaldybės interneto puslapyje; paaiškinimus ir papildomus duomenis teikia projekto vadovas ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus vyriausiasis specialistas Steponas Gilys, tel, +37052112518, el. p. [email protected] (darbo laiku).

revitalizacijos byla 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus dėl revitalizacijos projekto: Pasiūlymus dėl revitalizacijos projekto galima teikti iki 2019-12-19 18 val., el.p.: [email protected], taip pat – viešojo susirinkimo metu.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas: Viešas susirinkimas vyks 2019 m. gruodžio mėn. 19 d., 17:00 val., Vilniaus miesto savivaldybėje, 244 kabinete, Konstitucijos pr. 3, Vilnius