Renkama Viršuliškių skg. 8 daugiabučių gyvenamųjų namų komplekso urbanistinė-architektūrinė idėja

UAB „Vilmstata“  skelbtam uždaram kviestiniam architektūriniam-urbanistiniam konkursui pateikti 3 darbai planuojamam daugiabučių namų kompleksui Viršuliškių g. 8 sklype. Konkursu siekiama išrinkti geriausią darbą, bus vertinama, ar pasiūlymas atitinka užsakovo pateiktą užduotį, ar architektūrinė išraiška atspindi naujo komplekso novatoriškumą bei kontekstualumą. Ne vėliau kaip spalio 15 d. komisija išrinks laimėtoją. Su geriausio darbo autoriais bus inicijuojamos derybos dėl tolimesnių projektavimo darbų.

Taip pat bus vertinama, ar maksimaliai išnaudojamos teritorijos galimybės ir detaliojo plano nustatyti reglamentai bei kuriamos bendruomeninės erdvės ir ryšiai su aplinkinėmis teritorijomis ir sklypais.

Komisija įvertins ir tai, ar planuojant urbanistinę-architektūrinę idėją atsižvelgta į transportą, leistiną aukštingumą, viešąsias bei žaliąsias erdves.

Nei vienas dalyvis nebus diskvalifikuotas. Pirmosios vietos laimėtojui bus skiriami 3000 Eur, antrosios – 2500 Eur, trečiosios – 1500 Eur. Su geriausiai įvertintų darbų autoriais UAB „Vilmstata inicijuos derybas dėl tolimesnių projektavimo darbų, atsižvelgiant taip pat į konkurso komisijos pastabas konkurso darbams.

Vertinimo komisija sudarys 5 nariai: 2 užsakovo atstovai, 3 nepriklausomi kvalifikuoti architektai. Vertinimo komisija taip pat turi 2 kvalifikuotus architektus kaip pakaitinius narius kažkuriam iš komisijos narių nesant.

Komisijos nariai:

Komisijos pirmininkas – Mindaugas Pakalnis, Vyriausias miesto architektas

Komisijos narys – Artūras Blotnys, architektas

Komisijos narys – Saulius Pamerneckis, architektas

Komisijos narys – Vilmantas Gluobys užsakovo atstovas

Komisijos narys –  Žydrūnas Andriukaitis

Pakaitinis komisijos narys – Antanas Gvildys, architektas

Pakaitinis komisijos narys – Vaidas Saveikis, architektas

Pakaitinis komisijos narys iš Užsakovo pusės Alis Laurinaitis

Komisijos sekretorė – Agnė Ražinskienė

Recenzija

Darbus recenzuos 1 recenzentas Aleksandras Gvildys.

Pateiktų darbų vertinimas vyks uždarame vertinimo komisijos posėdyje. Konkurso laimėtojas paaiškės ne vėliau nei spalio 15 d. Komisijos posėdis numatytas spalio 6 d.

Visuomene su darbais gali susipažinti darbo valandomis nuo 9 iki 17 val. iš anksto suderintu laiku (tel.: +37061685534) adresu Liepiškių g. 53 arba kreiptis elektroniniu adresu agne@razinskiene.lt

Visuomenė galės pateikti savo pastabas ir pasiūlymus elektroniniu paštu agne@razinskiene.lt.

BENDRA INFORMACIJA

Konkurso skelbėjas / užsakovas – organizatorius

Konkurso organizatorius ir užsakovas (toliau – užsakovas) – UAB „Vilmstata“.

Konkursą organizuoja pats Užsakovas.

Užsakovo adresas: J. Kubiliaus g. 6, LT-08234 Vilnius

Užsakovo kontaktiniai asmenys: Agnė Ražinskienė, agne@razinskiene.lt, +370 616 85534

Vertinimo komisijos atsakingas sekretorius: Agnė Ražinskienė.