RU:RBAN – bendruomeninių daržų kūrimo iniciatyvos

Vilniaus miesto savivaldybės administracija nuo 2018 metų gruodžio mėn. dalyvauja Europos Sąjungos programos URBACT III finansuojamame projekte „RU:RBAN“. Pagrindinė projekto tema – darnios urbanistinės plėtros skatinimas sprendžiant socialines bei aplinkosaugos problemas. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu kartu  su bendruomenėmis  inicijuojame inovatyvius eko projektus. Pagrindinis tikslas – bendruomeninių miesto daržų kūrimas gyvenamuosiuose rajonuose,  viešų erdvių pritaikymas šiai veiklai; tokių zonų įrengimas mokyklų, vaikų darželių teritorijose ir pan. Bendruomenės daržų plėtojimo iniciatyvas padės  įgyvendinti projekto  „RU:RBAN“ miestai – partneriai, turintys ilgametę patirtį šioje srityje.

Daugiau informacijos rasite projekto  tinklalapyje  https://urbact.eu/rurban.

RURBAN projektas 2018-2020

Daugiau informacijos suteiks – Aušra Sičiūnienė, Plėtros planavimo skyriaus vyr. specialistė, tel. 8-5 2112579, Ausra.siciuniene@vilnius.lt