Senamiesčio ir Naujininkų seniūnijose bus suteikti nauji adresai

     Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu  Nr.1V-57 (2014 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. 1V-178 redakcija) patvirtintu Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašu ir Lietuvos Respublikos  Vyriausybės  2002 m.  gruodžio  23  d.  nutarimu Nr. 2092 „Dėl Adresų formavimo taisyklių patvirtinimo“ Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymais bus suteikti adresai:

     Senamiesčio seniūnijoje pastatui – Bokšto g. 23. Bokšto g.

     Naujininkų seniūnijoje žemės sklypui – Salininkų Sodų 7-ojoje g. 12. Salininkų