Suteikti adresai Naujininkų seniūnijoje

      Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 (2014 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. 1V-178 redakcija) patvirtintu Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašu bei Adresų formavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 2092 „Dėl Adresų formavimo taisyklių patvirtinimo“ Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Naujininkų seniūno įsakymais suteikti adresai:

285-SB „Orgtechstatyba“ ir „Daigas“ 285-įsakymas 285-SB_Orgtecstatyba_Daigas

286-SB „Zylė“ 286-įsakymas 286-SB_Zyle_port

287-SB „Planeta“ 287-įsakymas 287-SB_Planeta_port

288-SB „Upelis“ 288-įsakymas 288-SB_Upelis_port

291-„Berželis“ ir „Restauratorius“ 291-įsakymas 291-SB_Berželis_Restauratorius

293-SB „Lelija“ 293-įsakymas 293-SB_Lelija_port

294-SB „Paštininkas“ 294-įsakymas 294-SB_PASTININKAS_port