Suteikti adresai Naujininkų seniūnijoje

      Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu  Nr.1V-57 (2014 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. 1V-178 redakcija) patvirtintu Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašu bei Adresų formavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 2092 „Dėl Adresų formavimo taisyklių patvirtinimo“ Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Naujininkų seniūno įsakymais suteikti adresai:

  1. SB „Restauratorius“ 275-ĮSAKYMAS 275-SB Restauratorius. _port
  2. SB„ Poilsis“ 272-ĮSAKYMAS 272-SB Poilsis
  3. SB „Poilsis-1“ 273-ĮSAKYMAS 273-SB POILSIS-1._port
  4. SB „Erškėtrožė“ 274-ĮSAKYMAS 274-SB Erškėtrožė._port
  5. SB „Medicinos darbuotojų“  276-ĮSAKYMAS 276-Medicinos+darbuotoju_port-(2) 277-ĮSAKYMAS 277-SB Medicinos darbuotojų-1 278-ĮSAKYMAS 278-SB_Medicinos_darbuotojai3_lansc(1)