Suteikti adresai pastatams Linksmojoje gatvėje, Naujosios Vilnios seniūnijoje

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 2092 „Dėl adresų formavimo taisyklių patvirtinimo“ 4.3 punktu ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 (2014 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. 1V-178 redakcija) patvirtinto Numerių pastatams, patalpoms, butams, ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo 18 punktu, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2015 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. A30-2866 pastatams (unikalūs Nr. 1099-5009-2032 ir Nr. 1099-5009-2021) suteikti nauji adresai Linksmoji g. 125 ir 127, o pastatui (unikalus Nr.1099-5009-2010) paliktas adresas Linksmoji g. 129.

Atkreipiame dėmesį, kad minėtuose pastatuose esantiems butams numeriai buvo nesuteikti. Butų numeriai pastatuose adresu Linksmoji g. 129, 127 ir 125 sunumeruoti kiekviename gyvenamajame name (nuo 1 iki 20 numerio) ir patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2015 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. A30-2898.

Priedas