Suteikti ir pakeisti adresai Naujininkų ir Pilaitės seniūnijose

      Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 (2014 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. 1V-178 redakcija) patvirtintu Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašu bei Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  2002 m.  gruodžio  23  d.  nutarimu  Nr. 2092 „Dėl Adresų formavimo taisyklių patvirtinimo“ Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Naujininkų ir Pilaitės seniūnų įsakymais yra suteikti ir pakeisti adresai:

  1. 279-SB „Pensininkas“, SB „Žiedas“ ir SB „Ąžuolynė“ 279-įsakymas
  2. 280-SB„ Tyla“ 280_Tyla 280-įsakymas
  3. 281-SB „Metalurgas“ 281_Metalurgas 281-įsakymas
  4. 282-SB „Aronija“ 282_Aronija 282-įsakymas
  5. 283-SB „Taksi Parko“ 283_Taksi_parkas 283-įsakymas
  6. 284-SB „Žaislas“, SB „Eglė“, SB „Audėjas“, SB „Gervvuogė“ ir SB „Pažanga“ 284_Zaislas_Egles_Audejas_Pazanga_Gervuoge 284-įsakymas
  7. 195-Knypavos gatvės 195-įsakymas 195-Knypavos_port
  8. 196-Narkyčių gatvės 196-įsakymas 196-Narkyčių_port