Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas praneša: aukcionai dėl žemės sklypų sandorių vyksta tik elektroninėje erdvėje interneto svetainėje http://aukcionai.vzf.lt

Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas praneša, kad pasikeitus aukcionų organizavimo ir vykdymo tvarkai-akcionų skelbimas, dokumentų pateikimas, nuomos ir pardavimo aukcionai vyksta tik elektroninėje erdvėje interneto svetainėje http://aukcionai.vzf.lt