Vietoj senojo Lazdynų baseino sostinėje pradedamas statyti Daugiafunkcis Lazdynų sveikatinimo centras

 

Vilniuje, vietoje daugiau nei tris dešimtmečius skaičiuojančio senojo Lazdynų baseino, bus pradėtos naujojo Daugiafunkcio Lazdynų sveikatinimo centro statybos: bus pastatytas ir įrengtas naujas ir modernus sveikatinimo centras, kuris bus pritaikytas skirtingų poreikių lankytojams – mamoms su mažais vaikais, sportininkams, mokyklinio ir pensinio amžiaus bei negalią turintiems asmenims. Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Daugiafunkcio centro patalpose bus įrengti 25 m ir 50 m ilgio plaukimo baseinai su pakeliamu dugnu ir šuolių į vandenį įranga, bus įrengtos treniruoklių, sveikatinimo, laisvalaikio praleidimo ir treniruočių zonos. Įrengus žiūrovų tribūnas, bus galima organizuoti įvairių vandens sporto šakų renginius.

Įgyvendinus projektą, bus sudaryta galimybė miesto gyventojams ir svečiams, moksleiviams, neįgaliesiems, senjorams ir kitoms tikslinėms grupėms naudotis didesne daugiafunkcio Lazdynų sveikatinimo centro teikiama sveikatinimo paslaugų pasiūla, bus sukurtos naujos galimybės mokytis plaukti ir nardyti, užsiimti alternatyviomis neformaliojo švietimo ir suaugusiųjų mokymosi veiklomis.

Vilniaus miesto savivaldybės administracija pasirašė finansavimo sutartį su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra „Daugiafunkcio Lazdynų sveikatinimo centro įkūrimas“ (projekto Nr. 07.1.1.-CPVA-V-906-01-0003).

Projektas finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 07.1.1-CPVA-V-906 priemonę „Kompleksinė paslaugų plėtra integruotų teritorijų vystymo programų tikslinėse teritorijose“.

Pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Projektui skirtą finansavimą Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) lėšos sudaro 10 708 700 Eur, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 944 885 Eur. Bendra projekto rangos darų vertė: 21,8 mln. Eur

Projektų veiklų pabaiga 2019 m. gruodžio 31 d.

Daugiau informacijos apie vykdomą projektą galima gauti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Investicinių projektų valdymo skyriuje, el. p. ipvs@vilnius.lt.