Vilniaus kenesos (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 15999), Liubarto g. 6c, Vilniaus m., individualus apsaugos reglamentas ir jo tvirtinimo aktas yra įregistruotas Kultūros vertybių registre

Informuojame, kad Vilniaus kenesos (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 15999), Liubarto g. 6c, Vilniaus m., individualus apsaugos reglamentas ir jo tvirtinimo aktas yra įregistruotas Kultūros vertybių registre.

Šio objekto duomenys skelbiami Kultūros vertybių registre adresu https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/accf5498-67ae-414c-afa2-e516ff9b8acf/true