Vilniaus miesto savivaldybės taryba pritarė Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos (monitoringo) 2007-2014 metų ataskaitai

Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2015 m. gruodžio 16 d. sprendimu Nr. 1-289 pritarė Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos (monitoringo) 2007-2014 metų ataskaitai.

Ataskaitoje pateikti bendrojo plano įgyvendinimo rezultatai, nustatytos teigiamas ir neigiamas tendencijos bei pateiktos rekomendacijos tolesniam bendrojo plano sprendinių įgyvendinimui.

Bendrojo plano monitoringo (stebėsenos) 2007-2014 metų ataskaita yra šeštoji. Joje, kaip ir ankstesnėse, atliekant monitoringą, vadovaujamasi bendrojo plano temų struktūra ir formuluotėmis.

2007-2014 metų stebėsenos ataskaita paskelbta: www.vilnius.lt > Savivaldybė > Miesto plėtra > Vilniaus miesto bendrasis planas > Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos (monitoringo) ataskaitos

Daugiau informacijos:
Miesto plėtros departamentas, Plėtros planavimo skyrius tel. 8 (5) 211 2537;
Savivaldybės įmonė ,,Vilniaus planas” 8 (5) 211 2536; 8(5) 211 2760