Vilniaus miesto, Vilniaus ir Trakų rajono savivaldybės pasirašė susitarimą dėl 2024–2029 m. Vilniaus miesto tvarios plėtros strategijos įgyvendinimo

Šią savaitę Vilniaus miesto, Vilniaus ir Trakų rajonų merai pasirašė susitarimą dėl 2024–2029 m. Vilniaus miesto tvarios plėtros strategijos. 2024–2029 m. Vilniaus miesto tvarios plėtros strategijos tikslas – tolygiai gerinti gyventojų gyvenimo kokybę: didinti gyvenamųjų rajonų patrauklumą, gerinti švietimo paslaugų prieinamumą ir didinti visuomenės sveikatos prevencinių paslaugų pasiūlą.

Strategijos įgyvendinimas prisidės prie gyvenamųjų rajonų patrauklumo didinimo, kuriant žaliąsias viešąsias erdves ir tvarią aplinką, švietimo paslaugų prieinamumo gerinimo bei visuomenės sveikatos stiprinimo, siekiant tvarios regiono plėtros, integruotai sprendžiant socialinius, ekonominius ir aplinkos bei klimato kaitos iššūkius.

Per strategijos laikotarpį planuojama įgyvendinti 17 projektų. 15 projektų įgyvendins Vilniaus miesto savivaldybė, Vilniaus rajono ir Trakų rajono savivaldybės – po vieną:

 • Viešosios erdvės Šv. Stepono gatvėje ir Šv. Stepono gatvės atkarpos sutvarkymas (konversija);
 • Viršuliškių pietinės dalies atgaivinimas, sutvarkant viešąją erdvę tarp J. Rutkausko g. ir Pilaitės pr.;
 • Naujininkų šiaurinės dalies atgaivinimas, įrengiant viešąją erdvę šalia Tūkstantmečio g. bei Dariaus ir Girėno g.;
 • Verkių seniūnijoje Jeruzalės rajono atgaivinimas, įrengiant viešąją erdvę abipus Maumedžių g.;
 • Naujamiesčio rytinės dalies atgaivinimas, sutvarkant viešąją erdvę tarp Mortos g. ir T. Ševčenkos g.;
 • Rasų seniūnijos teritorijos, esančios netoli geležinkelio stoties, atgaivinimas, sutvarkant viešąją erdvę prie Liepkalnio g. ir Pelesos g. sankirtos;
 • Žirmūnų šiaurinės dalies atgaivinimas, įrengiant viešąją erdvę;
 • Šeškinės pietrytinės dalies atgaivinimas, sutvarkant viešąją erdvę ties Geležinio Vilko g. ir Ukmergės g.;
 • Švietimo paslaugų prieinamumo didinimas, pastatant progimnaziją Bajoruose;
 • Švietimo paslaugų prieinamumo didinimas, pastatant mokslo paskirties pastatą (vaikų lopšelį-darželį) Tolminkiemio gatvėje;
 • Aplinkų, pritaikytų įtraukiojo ugdymo organizavimui sukūrimas taikant universalaus dizaino principus Vilniaus Vyturio pradinėje mokykloje;
 • Aplinkų, pritaikytų įtraukiojo ugdymo organizavimui ir visos dienos mokyklų veiklai sukūrimas taikant universalaus dizaino principus Vilniaus Šeškinės pradinėje mokykloje;
 • Aplinkų, pritaikytų įtraukiojo ugdymo organizavimui ir visos dienos mokyklų veiklai sukūrimas taikant universalaus dizaino principus Vilniaus Adomo Mickevičiaus licėjuje;
 • Aplinkų, pritaikytų neįgaliųjų ir spec. poreikių moksleivių ugdymo organizavimui sukūrimas taikant universalaus dizaino principus Vilniaus;
 • Visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumo gerinimas
 • Švietimo paslaugų prieinamumo didinimas, pastatant vaikų darželį Trakų raj. Dobrovolės kaime;
 • Švietimo paslaugų prieinamumo didinimas, pastatant ir įrengiant priestatą Vilniaus r. Nemėžio Šv. Rapolo Kalinausko gimnazijoje.

Daugelis techninių projektų turi aukštą parengtumo lygį, dalis projektų jau yra rangos darbų pirkimų stadijoje, rengiami investicijų projektai ir intensyviai ruošiamasi projektų įgyvendinimo planų pateikimui Europos Sąjungos fondų investicijoms gauti.

Bendra investicijų vertė – 77,8 mln. eurų, iš kurių 35,4 mln. – Europos regioninės plėtros fondo lėšos, 18,3 mln. – LR valstybės biudžeto bendrojo finansavimo lėšos, 24,1 mln. – savivaldybės biudžeto lėšos.

Apie susitarimą

Susitarimas pasirašytas įgyvendinant visų trijų joje dalyvaujančių savivaldybių tarybų sprendimus – Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2024-05-15 sprendimas Nr. 1-502 „Dėl 2024–2029 m. Vilniaus miesto tvarios plėtros strategijos patvirtinimo ir pritarimo susitarimo projektui“, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2024-05-24 sprendimas Nr. T3-180 „Dėl 2024–2029 m. Vilniaus miesto tvarios plėtros strategijos patvirtinimo ir pritarimo susitarimo projektui“ ir Trakų rajono savivaldybės tarybos 2024-05-30 sprendimas Nr. S1E-99 „Dėl 2024 – 2029 m. Vilniaus miesto tvarios plėtros strategijos patvirtinimo ir pritarimo susitarimo projektui“. Prieiga per internetą.

Strategija įgyvendinama vientisumo kriterijų atitinkančioje teritorijoje, kuri apima gyvenamąsias vietoves Vilniaus miesto savivaldybėje bei nustatytas gyvenamąsias vietoves Trakų rajono ir Vilniaus rajono savivaldybėse (šios Trakų rajono ir Vilniaus rajono savivaldybių teritorijos Strategijoje yra vadinamos priemiesčiais).