Vilniuje bus įrengiamos 5 elektromobilių nemokamas krovos stoteles

Vilniaus miesto savivaldybės administracija pasirašė sutartį su Viešąja įstaiga Centrine projektų valdymo agentūra dėl  projekto Nr. 04.5.1-TID-V-515-01-0025 „Elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas Vilniaus mieste“ įgyvendinimo.

Įgyvendinant projektą, planuojama įrengti 5 elektromobilių nemokamas krovos stoteles (kiekvienoje stotelėje po dvi elektromobilių įkrovimo prieigas) Vilniaus miesto savivaldybėje, sudarant palankias sąlygas vilniečiams ir miesto svečiams eksploatuoti elektromobilius. Įgyvendinant šį projektą, bus įrengta 10 nuolatinės srovės didelės galios elektromobilių įkrovimo prieigų magistralinių kelių tąsose.

Elektromobilių krovos stoteles su stoginėmis planuojama įrengti šiose Vilniaus miesto vietose: Gariūnų g. 70, Pilaitės pr. 31, Molėtų pl. 8, Saulėtekio al. 5, ir Liepkalnio g. 116. Šalia kiekvienos elektromobilių įkrovimo stotelės bus įrengtos 2 elektromobilių laukimo vietos.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4.5 investicinio prioriteto Anglies dioksido kiekio mažinimo strategijų įgyvendinimo visų rūšių, ypač miesto, teritorijose skatinimas, darnaus ir įvairių rūšių judumo miestuose skatinimas ir priemonių, skirtų poveikiui aplinkai sušvelninti, diegimas įgyvendinimo priemonę  04.5.1-TID-V-515 „Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimas“.

Bendra projekto vertė – 272 154,77 Eur, iš jų Europos Sąjungos fondų lėšos 231 331,55 Eur ir Savivaldybės biudžeto lėšos 40 823,22 Eur.

Numatoma projekto pabaiga – 2021-06-30.