Vilnius projekte ROCK dalyvauja kaip vienas iš pavyzdinių miestų

Nuo šių metų gegužės mėn. Vilniaus miesto savivaldybė dalyvauja vienos konkurencingiausių Europos Sąjungos programų Horizon 2020 finansuojamame projekte ROCK. Šio projekto svarbą parodo ir Romano Prodi – buvusio Europos Komisijos pirmininko, bei du kartus Italijos ministro pirmininko dalyvavimas vykdomojoje taryboje.

Projekte dalyvauja 9-ios savivaldybės, 5 universitetai, verslo asociacijos, įmonės, ekspertai. Vadovaujantys partneriai – Bolonijos miesto savivaldybė ir Bolonijos universitetas. Dalyvaujantys miestai suskirstyti į perteikiančius savo patirtį (Role models) ir perimančius patirtį (Replicators). Vilnius pasirinktas kaip vienas iš pavyzdinių miestų, galintis perteikti savo patirtį kitiems miestams. Tai Vilniaus senamiesčio – UNESCO pasaulio paveldo vietovės atnaujinimas, paveldo vertės pristatymas ir propagavimas, bendruomenės paveldosauginio sąmoningumo ugdymas, įtraukimas į atnaujinimo procesą.

Kitas projekto partneris iš Lietuvos – Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Horizon 2020 projektai yra mokslinio tiriamojo pobūdžio, todėl universitetų dalyvavimas yra labai svarbus. Universiteto pasiūlyta Vilniaus patirties tema – optimaliausias kultūros paveldo panaudojimas naudojant daugiakriterinę didelių duomenų ir teksto analizės rekomendacinę sistemą.

Tris metus truksiančio projekto metu bus siekiama sukurti inovatyvias istorinių miestų centrų regeneravimo strategijas, miestų integruoto valdymo planus, naudojant pažangiausius aplinką tausojančius modelius, miestų rinkodarą, didinant miestų saugumą, skatinant bendruomenių iniciatyvas.