Visuomenės informavimas apie Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano rengimą

Visuomenės informavimas apie Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano rengimą (atsisiųsti)

EIL. NR. ETAPO PAVADINIMAS STADIJA ORGANIZACINĖS PRIEMONĖS DATA KOMUNIKACINĖS PRIEMONĖS
1 PARENGIAMASIS ETAPAS BAIGTAS 1.  Paskelbimas apie pradžią savivaldybės tinklalapyje

2.  Sprendimas dėl Bendrojo plano (BP) rengimo pradžios, planavimo tikslų, darbų programa paskelbta TPDRIS

2016-05-11

2016-05-18

Informacija apie bendrojo plano rengimo eigą, planavimo darbų programa, tikslai ir uždaviniai paskelbta Savivaldybės interneto svetainės http://www.vilnius.lt/, puslapyje ,,Miesto plėtra“, skiltyje ,,Teritorijų planavimo viešumas“http://www.vilnius.lt/, savivaldybės, seniūnijų skelbimų lentose ir tinklalapyje www.tpdris.lt
2 RENGIMO ETAPAS BAIGTAS
2.1. Esamos būklės įvertinimo stadija:
2.1.1. Esamos būklės analizė ir vertinimas 1.  Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje patalpintas „Pasiūlymų keisti Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrąjį planą žemėlapis“. (Visi prašymai keisti Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrąjį planą talpinami šiame žemėlapyje: 2016-12-16 jame fiksuota 191 pasiūlymas 2016-08-19 http://www.vilnius.lt/
2.1.2. Vilniaus gyventojų reprezentatyvi apklausa 1.  Pradėta gyventojų apklausa

2.  Atlikta gyventojų apklausa: iš viso apklausta 115 kauniečių ir 569 Vilniaus priemiesčių gyventojų ir 1925 Vilniaus miesto gyventojai.

3.  Apklausos rezultatų pateikimas www.vilnius.lt

2016-10-03

 

2017-02-06

2017-06-12

Informacija apie gyventojų apklausos rezultatus paskelbta Savivaldybės interneto svetainės http://www.vilnius.lt/
2.1.3. Esamos būklės aptarimas su visuomene 1.Parengtas ir suderintas su savivaldybės bei seniūnijų, seniūnaitijų ir vietos bendruomenių atstovais susitikimų-diskusijų grafikas;
2. Įvyko 8 susitikimai-diskusijos su Vilniaus miesto seniūnijų, seniūnaitijų ir vietos bendruomenių atstovais:
2.1. Verkių seniūnija
2.2. Karoliniškių, Viršuliškių, Justiniškių, Fabijoniškių, Lazdynų, Pilaitės, Pašilaičių ir Šeškinės seniūnijos
2.3. Grigiškių, Panerių ir Vilkpėdės seniūnijos
2.4. Naujininkų seniūnija
2.5. Antakalnio ir Žirmūnų seniūnijos
2.6. Senamiesčio ir Rasų seniūnijos
2.7. Naujosios Vilnios seniūnija
2.8. Šnipiškių, Naujamiesčio ir Žvėryno seniūnijos
3. Susitikimai-diskusijos:
3.1. BP rengimo eigos ir miesto vystymo alternatyvų pristatymas „Verslo pusryčiuose“ su LNTPA
3.2. BP rengimas, pasiūlymai dėl BP sprendinių, reglamentų aptarimas su LNTPA
2016-09-06 –

2016-10-04

2016-09-06

2016-09-13
2016-09-14
2016-09-15
2016-09-20
2016-09-22
2016-09-26
2016-10-04

2016-11-04

2016-11-24

2.1.4. Esamos būklės tvirtinimas 1. AD pritarė Esamai būklei (AD įsakymas, įkėlimas į TPDRIS sistemą) 2017-03-31 Informacija apie bendrojo plano esamą būklę, gyventojų apklausą paskelbta Savivaldybės interneto svetainės www.vilnius.lt puslapyje ,,Miesto plėtra“, skiltyje „Vilniaus miesto bendrasis planas“ ir interneto tinklalapyje www.tpdris.lt.
2.2. Bendrųjų sprendinių formavimo stadija:  
2.2.1. Koncepcijos aptarimas ir SPAV viešinimas 1. BP koncepcijos metmenų aptarimas su LNTPA;
2. BP koncepcijos temų: vidinė plėtra, paslaugos, aukštybiniai pastatai, klasteriai aptarimai su LNTPA;
3. BP koncepcijos temų: reglamentavimas; susisiekimas aptarimai su LNTPA
4. BP koncepcijos pristatymas seimo nario L.Balsio ir Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungos surengtoje diskusijoje;
5. BP koncepcijos aptarimas su Kalnėnų bendruomene pas AD
6. BP koncepcijos aptarimas tarybos nario K.Adomaičio surengtame susitikime su visuomene
7.  Koncepcijos ir SPAV ataskaitos viešinimas (20 d.d.)
7.1. Koncepcijos aptarimas su Kalnėnų bendruomene
7.2. Koncepcijos ir SPAV ataskaitos viešas susirinkimas
7.3. Koncepcijos aptarimas su Naujosios Vilnios bendruomene
7.4. Koncepcijos aptarimas su Pilaitės bendruomene
7.5. Koncepcijos aptarimas su Panerių ir Kuprijoniškių bendruomenėmis
7.6. Koncepcijos aptarimas su Naujininkų bendruomene
8. BP koncepcijos metmenų aptarimas su LNTPA;
9. BP SPAV vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma (2017-11-27) pateikta vertinimo subjektams, patalpinta Savivaldybės tinklalapyje
2.2. Visuomenės pasiūlymų dėl BP koncepcijos ir SPAV ataskaitos įvertinimo pažyma (2017-11-27) pateikta pastabas pateikusiai visuomenei, patalpinta Savivaldybės tinklalapyje
2017-02-09
2017-02-102017-02-22;23
2017-06-052017-06-09
2017-06-122017-05-23 –06-20
2017-06-09
2017-06-20
2017-06-23
2017-07-05
2017-07-11
2017-07-19

2017-11-27

2017-11-27

http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=15258&p_k=1&p_event_id=4406

http://www.vilnius.lt/

Informacija apie bendrojo plano koncepciją ir SPAV paskelbta Savivaldybės interneto svetainės http://www.vilnius.lt/ ir ,,Teritorijų planavimo viešumas“, savivaldybės, seniūnijų skelbimų lentose ir interneto tinklalapyje www.tpdris.lt.

2.3. Sprendinių konkretizavimo stadija:
2.3.1. Sprendinių parengimas, pristatymas ir viešinimas 1.      Konkretizuotų sprendinių parengimas

2.      Sprendinių rengimo metodikos aptarimas su LNTPA

3.       Pranešimo „Urbanistinė Vilniaus miesto kaita ir miesto bendrasis planas“ pristatymas:
3.1.  VGTU Aplinkos apsaugos ir vandens inžinerijos katedros jaunųjų mokslininkų konferencijos plenariniame posėdyje;
3.2.  Lietuvos architektų sąjungos Vilniaus skyriaus konferencijoje;
3.3.  VGTU Architektūros fakultete;
3.4.  Paskaita “Verslo klube”
3.5.  konferencijoje „Vilniaus ateitis: investicijos į NT ir modernaus miesto kūrimas“;
3.6.  Žinių radijo laidoje;
3.7.  Seminare „Seminar on Architectural and Urban Heritage in Unesco Context“;
3.8.  Žinių radijo laidoje;

4.      BP sprendinių dėl susisiekimo, socialinės infrastruktūros, želdynų pristatymai Mero susitikimuose su seniūnijų gyventojais:
2.1.1. Naujininkų seniūnija
2.1.2. Pilaitės seniūnija
2.1.3. Pašilaičių seniūnija
2.1.4. Žirmūnų seniūnija
2.1.5. Vilkpėdės seniūnija
2.1.6. Šnipiškių seniūnija
2.1.7. Šeškinės seniūnija
2.1.8. Panerių seniūnija
2.1.9. Viršuliškių seniūnija
2.1.10. Rasų seniūnija

5.      Konkretizuotų sprendinių aptarimas su seniūnijomis, bendruomenėmis (dalyvaujant BP rengėjams -PUPA ir MMAP):
3.1.1. Pilaitės seniūnija
3.1.2. Pašilaičių, Fabijoniškių seniūnijos
3.1.3. Justiniškių, Viršuliškių, Šeškinės, Karoliniškių, Lazdynų seniūnijos
3.1.4. Grigiškių, Panerių seniūnijos
3.1.5. Verkių seniūnija
3.1.6. Antakalnio seniūnija
3.1.7. Šnipiškių, Žirmūnų, Žvėryno seniūnijos
3.1.8. Naujosios Vilnios seniūnija
3.1.9. Senamiesčio, Naujamiesčio seniūnijos, Rasų seniūnijos šiaurinė dalis
3.1.10. Vilkpėdės, Naujininkų seniūnijos, Rasų seniūnijos pietinė dalis

2017-11-27 –
2018-04-30
2018-03-08
2018-03-282018-03-202018-04-05
2018-04-23
2018-04-24
2018-05-062018-05-22
2018-05-22
2018-05-30

2018-01-22
2018-01-29
2018-02-19
2018-02-26
2018-03-19
2018-03-26
2018-04-09

2018-04-23
2018-05-17
2018-05-28

2018-04-17
2018-04-19
2018-04-24
2018-04-25
2018-04-26
2018-04-27
2018-05-02
2018-05-03
2018-05-04
2018-05-10

 

BP viešinimas Vilniaus  miesto savivaldybės facebook paskyrose:

https://www.facebook.com/vilnius.lt/photos/

https://www.facebook.com/vilnius.lt/photos/

https://www.facebook.com/vilnius.lt/photos/

https://www.facebook.com/vilnius.lt/photos/

https://www.facebook.com/vilnius.lt/photos/

 

2.3.2. Sprendinių konkretizavimo stadijos pabaiga Administracijos direktoriaus pritarimas sprendinių konkretizavimo stadijai – pritarta 2018-04-23 AD įsakymas Nr. 30-1342/18(2.1.1E-TD2) 2018-04-30 Informacija paskelbta savivaldybės tinklalapyje
http://www.vilnius.lt/lit/teises_aktai/895, interneto tinklalapyje www.tpdris.lt
3. BAIGIAMASIS ETAPAS VYKSTA  
3.1. Sprendinių viešinimas 1. Visuomenės supažindinimas su sprendiniais (1 mėn.)
1.1.Informacijos apie parengtus sprendinius ir jų svarstymo procesą paskelbimas seniūnijose, gretimų rajonų savivaldybėse, pareiškusiems ketinimą dalyvauti susirinkime
1.2. Sprendinių vieša ekspozicija (15 d.d.)
1.3. Viešas susirinkimas
1.4.Informacija apie pratęsiamą Bendrojo plano viešinimo procedūrą
2018-04-30 –05-31

2018-04-23

2018-05-10 -05-31
2018-05-31
2018-05-31

Apie parengtus sprendinius paskelbta laikraščio „Lietuvos rytas“ priede Sostinė 2018-04-21 ir 2018-05-26.

Privalomas galutinių sprendinių viešinimas – EKSPOZICIJA, VIEŠAS SUSIRINKIMAS

Informacija apie bendrojo plano sprendinius paskelbta Savivaldybės interneto svetainėje http://www.vilnius.lt/, savivaldybės, seniūnijų skelbimų lentose ir interneto tinklalapyje www.tpdris.lt.

BP viešinimas Vilniaus  miesto savivaldybės seniūnijų facebook paskyrose:

https://www.facebook.com/paneriu.seniunija1/photos/

https://www.facebook.com/justiniskiu.seniunij/photos/r

https://www.facebook.com/virsuliskiu/photos/

https://www.facebook.com/Antakalnio.seniunija/photos/

https://www.facebook.com/Snipiskiu.seniunija/photos/

https://www.facebook.com/Zirmunu.seniunij/photos/

https://www.facebook.com/Vilkpedes.seniunija/photos/

https://www.facebook.com/Seskinesseniunija/photos/

https://www.facebook.com/Senamiescio.seniunija/photos/

https://www.facebook.com/Rasu.seniunija/photos/

https://www.facebook.com/Pilaites.seniunija/photos/

https://www.facebook.com/vilnius.lt/photos/

https://www.facebook.com/Pasilaiciu.sen/photos/

https://www.facebook.com/Pasilaiciu.sen/photos/

https://www.facebook.com/Naujininkuseniunija/photos/

https://www.facebook.com/Naujosios.Vilnios.seniunija/photos/

https://www.facebook.com/Verkiu.seniunij/photos/

https://www.facebook.com/Verkiu.seniunij/photos

https://www.facebook.com/Naujamiescio.seniunija/photos/

https://www.facebook.com/Lazdynu.seniunija/photos/

https://www.facebook.com/Lazdynu.seniunija/photos/

https://www.facebook.com/Grigiskiu.seniunija/photos/

https://www.facebook.com/Fabijoniskiu.seniunija/photos/

https://www.facebook.com/Pasilaiciu.sen/photos/

https://www.facebook.com/Zveryno.seniunija/photos/