VLN POP

Unikalus Skulptūros ir vitražo centras, stovintis Vilniaus oro uosto pašonėje, atidarytas 1984 metais ir veikia iki šiol. Dažnas nustemba, kad pastatas veikia, nes atrodo jis kaip seniai apleistas vaiduoklis. Skulptūros ir vitražo centre ne kartą vyko ir vyksta meniniai ir kultūriniai renginiai: kūrybinės atviros menininkų dirbtuvės, meno instaliacijų ir gyvos muzikos vakarai, tapybos vakarėliai, ledo skulptūrų gamyba, nesenai čia įsikūrė galerija „Meno stalčius”, veikia skulptūrų parkas.

Tačiau tiek autoriui (aktyviam kultūros lauko dalyviui), tiek ir kitam piliečiui, susidaro išankstinė nuomonė apie šį pastatą, pagrįsta išore – negražus, apleistas, seniai uždarytas, čia niekas nevyksta, juolab, kad renginiams trūksta viešumo. Todėl autoriui kilo idėja šį pastatą paversti ryškiu, spalvotu ar net iššaukiančiu pastatu, kuris atkreiptų į save dėmesį, parodytų savo unikalumą, kviestų į kultūrinius renginius, ar net taptų nauju, meno ir urbanistikos traukos centru (tiek išore, tiek vidumi).

Autoriai: VšĮ Apeiros, Linas Kaziulionis