110 kV ORINĖS ELEKTROS PERDAVIMO LINIJOS PAKEITIMAS KABELINE NUO L. ASANAVIČIŪTĖS IKI OZO G. NR. VP2-4.2-ŪM-03-V-01-001

Projektas finansuojamas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ priemonę „VP2-4.2-ŪM-03-V Energetikos objektų rekonstravimas ir perkėlimas“.

Įgyvendinimo terminas: 2011-2013 m.

Projekto pradžia: 2011 m. rugsėjo 20 d., projekto pabaiga: 2013 m. lapkričio 1 d.

Projekto įgyvendinimui skirta 49.996 mln. Europos Sąjungos fondų lėšų.

Projekto aprašymas: projekto įgyvendinimo metu planuojama rekonstruoti 12,37 km elektros perdavimo linijų bei atlaisvinti 20,35 ha teritorijos viešajai infrastruktūrai taip padidinant miesto dalies nuo L. Asanavičiūtės g. iki Ozo g. integralumą.