Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyris informuoja

Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyris informuoja, kad Pavilnių girininkijos 49-to kvartalo 32-35-ame sklype, prie Gurių g., 8,8 ha plote, nuo birželio 1 d bus vykdomas sanitarinis atrankinis kirtimas. Šių kirtimo metu bus kertamos naujos eglių vėjovartos, liemenų kenkėjų (žievėgraužis tipografas) naujai užpultos, džiūstančios ir nudžiūvusios eglės. Šis kirtimas būtinas, kol kenkėjai neišplito į aplinkinius medynus.

Kirtimo darbai bus vykdomi vadovaujantis Miško kirtimo, Miško sanitarinės apsaugos  taisyklėmis bei Valstybinės miškų tarnybos išduotais leidimais. Kirtimą atliks miško parkų priežiūros paslaugas savivaldybei teikianti UAB ,,Stebulė“.