Atsinaujins Paplaujos rajonas – bus įrengtas bulvaras, rekreacinė zona

 

Vilniaus miesto savivaldybė šių metų sausį pasirašė sutartį su Viešąja įstaiga Centrine projektų valdymo agentūra ir pradeda įgyvendinti projektą „Centrinės gatvės – bulvaro su rekreacine įranga įrengimas Paplaujos rajone“ Nr. 07.1.1-CPVA-R-904-01-0010.

Projekto tikslas – prisidėti prie Paplaujos rajono gyvenamosios aplinkos patrauklumo bei didinti užimtumą šioje teritorijoje, taip pat prisidėti prie gyventojų srauto teritorijoje didėjimo, skatinančio verslo/darbo vietų kūrimąsi, plėtrą ir naujų investicijų pritraukimą.

Įgyvendinant projektą ketinama rekonstruoti apie 0,633 km ilgio D1 kategorijos gatvę, apie 0,635 km dviračių tako, apie 0,635 km pėsčiųjų tako, atnaujinti apie 1,017 km lietaus nuotekų tinklų, apie 0,540 km buitinių nuotekų tinklų ir apie 0,250 km vandentiekio tinklų, įrengti mažosios architektūros elementus, apšvietimą, atlikti želdinių tvarkymą, pritaikyti teritoriją žmonėms su negalia, įrengti renginiams ir rekreacijai skirtą aikštę su rekreacine įranga. Įgyvendinus projektą bus atnaujinta iki 20.973 kv. m. ploto atvira erdvė Vilniaus miesto pietinėje tikslinėje teritorijoje.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tikimasi, kad įgyvendinus projektą pavyks padidinti Paplaujos rajono patrauklumą vietiniams gyventojams, verslo subjektams, vietos gyventojų bendruomeninį identitetą ir socialinę įtraukti, saugumą, laisvalaikio praleidimo alternatyvų pasiūlą, gyventojų užimtumą.

Bendra projekto vertė  – 2.239.695,62 Eur iš kurių Europos regioninės plėtros fondo lėšos sudarys 1.722.703,73 Eur, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos 152.003,27 Eur. Sostinės savivaldybė iš savo biudžeto prisidės 364.988,62 Eur.

Projektas finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 07.1.1-CPVA-R-904 „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“

Numatoma projekto pabaiga – 2021-07-31.