Atsinaujins Žirmūnų, Minties, Tuskulėnų gatvių trikampio teritorija

 

Vilniaus miesto savivaldybė 2019 vasarį pasirašė sutartį su Viešąja įstaiga Centrine projektų valdymo agentūra ir pradeda įgyvendinti projektą „Kompleksinis gyvenamojo rajono kvartalo Žirmūnų, Minties, Tuskulėnų gatvių trikampyje viešosios infrastruktūros atnaujinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-R-904-01-0012.

Projekto tikslas – prisidėti prie gyvenamosios aplinkos patrauklumo bei sąlygų gyventojų užimtumo didinimui Vilniaus mieste. Tikimasi, kad įgyvendinus projektą bus kokybiškai modernizuota viešoji erdvė ir visuomeninės paskirties infrastruktūra sąlygos bendruomenės pasitenkinimą gyvenamąja aplinka, prisidės prie geresnių sąlygų verslo plėtojimui, investicijų pritraukimui, pagerės gyventojų gyvenimo kokybė.

Projektu siekiama atnaujinti daugiabučių namų kvartalo, esančio Žirmūnų, Minties ir Tuskulėnų gatvių trikampyje, teritoriją. Žirmūnų g., Minties g. ir Tuskulėnų g. teritorijoje bus įrengti/rekonstruoti pėsčiųjų ir dviračių takai, įrengtos sporto ir aktyvaus poilsio aikštelės, įrengti rekreaciniai pėsčiųjų takai. Šalia įrengiamų takų ir aikštelių bus įrengtas apšvietimas, mažoji architektūra ir želdiniai.

Taip pat šalia Žirmūnų g. bus įrengtas pagrindinis skveras su apšvietimu, mažąja architektūra ir želdiniais, skvere formuojama keletas funkcinių zonų, kurios pasiskirsčiusios visoje teritorijoje: ramaus poilsio zonos su atsisėdimo vietomis, bendra vaikų žaidimo aikštelė vaikams iki 12 metų amžiaus.

Numatyta, kad prie M. Katkaus g. bus įrengiamos automobilių stovėjimo vietos su apšvietimu. Žirmūnų gatvėje ties parduotuve „IKI“ bus įrengtas šviesoforinis reguliavimas, greičio matavimas ir vaizdo stebėjimas. Apkasų ir Minties gatvių  sankirtoje bus įrengtas šviesoforinis reguliavimas, o Tuskulėnų gatvėje bus įrengtas greičio matavimas.

Bendra projekto vertė – 5.101.942,04 Eur iš jų Europos regioninės plėtros fondo lėšos 4.336.650,73 Eur, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos 382.645,65 Eur ir Savivaldybės biudžeto lėšos 382.645,66 Eur.

Projektas finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 07.1.1-CPVA-R-904 „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“.

Numatoma projekto pabaiga  – 2022-01-31.