AUKŠTAIČIŲ G. ĮRENGIMAS SU ĮVAŽIAVIMU Į DRUJOS G. IR PAUPIO G. REKONSTRAVIMU

Vilniaus miesto savivaldybės administracija vykdo iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Aukštaičių g. įrengimas su įvažiavimu į Drujos g. ir Paupio g. rekonstravimu“, kuriam įgyvendinti pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.2.1-TID-R-511 priemonę „Vietinių kelių vystymas“ yra skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos. Projekto įgyvendinančioji institucija – Transporto investicijų direkcija.

Vilniaus miesto savivaldybė ir Transporto investicijų direkcija 2018 m. vasario 20 d. pasirašė Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 06.2.1-TID-R-511-01-0013 „Aukštaičių g. įrengimas su įvažiavimu į Drujos g. ir Paupio g. rekonstravimu“ sutartį Nr. PS-17 06.2.1-TID-R-511-01-0013, kurioje numatyta projektui skirti 1 048 099,48 Eur, Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Projekto pradžia: 2017-10-20

Projekto pabaiga: 2019-08-31

Projekto tikslas – Aukštaičių ir Paupio g. rekonstravimas įrengiant įvažiavimą į Drujos gatvę, siekiant užtikrinti naujai statomo gyvenamojo rajono infrastruktūrą  automobilių transporto ir pėsčiųjų eismui. Rekonstravus Aukštaičių ir Paupio gatves bus ženkliai pagerintos techninės sąlygos sklandžiam ir saugiam transporto ir pėsčiųjų eismui, pagerės eismo sąlygos, saugumas, padidės gatvių laidumas transporto priemonių srautams Aukštaičių, Paupio ir aplinkinėse Senamiesčio seniūnijos gatvėse. Bus sumažintas neigiamas poveikis žmonių gyvenimo kokybei, neigiamas poveikis aplinkai, sumažės transporto priemonių eksploatacinės išlaidos, bei pagerės rajono estetinis vaizdas. Įgyvendinus projektą bus pasiekta pilna planuojamo rajono integracija į Vilniaus miesto transporto tinklą, o per Vilniaus miesto transporto jungtis su pagrindiniu šalies transporto tinklu – į regioninę susisiekimo infrastruktūrą. Įgyvendinus projektą bendrai bus rekonstruota ir naujai nutiesta 1,67 km gatvių.

Projektas „Aukštaičių g. įrengimas su įvažiavimu į Drujos g. ir Paupio g. rekonstravimu“ įgyvendinamas kartu su projektu „Viešųjų erdvių tvarkymas Pietinėje tikslinėje teritorijoje prie rekonstruojamų Aukštaičių, Paupio ir Drujos gatvių“, kuris finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 07.1.1-CPVA-R-904 priemonę „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“ ir kuriam skirta 1 718 533,55 Eur. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.