Basanavičiaus g. 14 A augančių medžių ekspertizė

Skelbiame suinteresuotos visuomenės užsakytą ekspertizę dėl Basanavičiaus g. 14A, Romaino Gary skvero, 8 medžių būklės.

Atliktas išsamus medžių fiziologinės būklės, biomechaninio stabilumo vertinimas. Želdynų ekspertizės išvados pateiktos remiantis Lietuvos teisės aktais, tarptautiniais arboristikos kriterijais ir metodika, įkeltos į https://www.checktrees.com interaktyvų žemėlapį.

Ekspertizė (nuasmeninta)