Bus įrengta nauja poilsio erdvė Amatų gatvėje

Vilniaus miesto savivaldybės administracija 2019 m. vasario 8 d. pasirašė sutartį su Viešąja įstaiga Centrine projektų valdymo agentūra ir pradeda įgyvendinti projektą „Viešosios erdvės tvarkymas Pietinėje tikslinėje teritorijoje prie Amatų gatvės“ Nr. 07.1.1-CPVA-R-904-01-0011 .

Projekto tikslas – prisidėti prie palankių sąlygų verslo aplinkos plėtrai ir kūrimui, gerinant gyvenamąją ir investicinę aplinką pietinėje Vilniaus miesto teritorijoje. Tikimasi, kad įgyvendinus projektą padidės gyventojų koncentracija šioje teritorijoje, o tai paskatins verslo kūrimąsi ir plėtrą, bei tikslinių grupių poreikių tenkinimo: pagerės sąlygos verslo kūrimuisi ir plėtrai, nekilnojamo turto vystymui bei jo kainų augimui, padidės gyvenamosios aplinkos kokybė, padidės gyventojų užimtumas.

Viešosios erdvės prie Amatų gatvės sutvarkymas, pritaikant ją gyventojams ir verslui apims, šiuos darbus: bus įrengtas naujas apšvietimas, paviljonas su viešuoju tualetu ir būtinais inžineriniais tinklais, poilsio erdvė, riedėjimo zona, pėsčiųjų takas, vaikų žaidimų aikštelė, sporto aikštelė su įranga, pasodinti nauji želdiniai, įrengti lietaus nuotekų tinklai, įrengta mažoji architektūra.

Projektas finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 07.1.1-CPVA-R-904 „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“

Bendra projekto vertė – 764.551,21 Eur, iš jų Europos regioninės plėtros fondo lėšos 570.564,88 Eur, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos 50.343,96 Eur ir Savivaldybės biudžeto lėšos 143.642,37 Eur.

Numatoma projekto pabaiga – 2021-10-31.