Dėl medžių ir krūmų kirtimo nuotekų tinklų apsaugos zonoje Karoliniškių draustinyje

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 940 “Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų dalinio pakeitimo” 193 ir 196 punktais, 2019 m. kovo mėnesį Karoliniškiškių kraštovaizdžio draustinio teritorijoje, nuo Latvių ir Blindžių gatvių sankirtos žemyn prie Neries, patenkančioje į Vilniaus miesto savivaldybės Vingio girininkijos ribas (37 miško kvartalas), atliekami magistralinio nuotekų tinklo (skersmuo 700 mm) avarinės situacijos likvidavimo darbai. Vykdant darbus, vadovaujantis Valstybinės miškų tarnybos išduotu pranešimu apie ketinimus kirsti mišką valstybiniuose miškuose, nuotekų tinklo apsaugos zonoje bus iškirsti uosialapiai klevai (invazinė, naikintina medžių rūšis) ir kiti menkaverčiai lapuočiai, bei krūmai, trukdantys vykdyti nuotekų tinklo avarinės situacijos likvidavimo darbus.