Dėl ugdomųjų miško kirtimų Vingio girininkijoje

Informuojame, kad 2019 m. sausio-vasario mėn. miške Lazdynėliuose už Pažagiškių, Šalnos, Šarmos gatvių link Neries ir Buktos miško parke prie Gudelių ir Oslo gatvių (Vingio girininkijos 49 miško kvartalo 26 sklypas, 44 kv. 27 skl. Ir 45 kv. 6, 12 skl.) 11,4 ha plote, vadovaujantis Aplinkos ministro patvirtintu miškotvarkos projektu, miško kirtimų taisyklėmis, bei Valstybinės miškų tarnybos išduotu pranešimu apie ketinimus kirsti mišką valstybiniuose miškuose bus vykdomas ugdomasis miško kirtimas (einamasis). Šio kirtimo metu bus kertami sausi ir bedžiūstantys, pažeisti grybinių ligų ir kenkėjų, kreivi, dvišakiai, atsilikę augimu, pernelyg tankiai augantys medžiai, siekiant sudaryti geresnes augimo sąlygas likusiems, taip padidinant rekreacines savybes, atsparumą ligoms ir ilgaamžiškumą. Kirtimą vykdys Vilniaus miesto savivaldybės valdomus  miško parkus prižiūrinti UAB „Stebulė“.