Einamasis miško kirtimas Valakupių girininkijoje

Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyris informuoja, kad, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administruojamų miškų vidinės miškotvarkos projektu, Miško kirtimo taisyklėmis bei Valstybinės miškų tarnybos išduotais leidimais 2023 m. sausio – kovo mėnesiais Valakupių girininkijoje, Valakampių miško parke, netoli Mėlynių g., 12-tame miško kvartale bus vykdomas einamasis miško kirtimas.

Šio kirtimo metu bus kertami/retinami per tankiai suaugę medžiai, išimant silpnesnius, atsiliekantys augime, ar gožiantys kitus medžiai. Taip pat išimami sausuoliai, palinkę, pavojingi medžiai.

Kirtimą atliks miško parkų priežiūros paslaugas savivaldybei teikianti UAB ,,Stebulė“.