Gatvių mechanizuotas valymas ir drėkinimas vasarą

Gatvių mechanizuoto valymo ir esant poreikiui drėkinimo darbai vasaros metu vykdomi vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2021 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. 30-1122/21 „Dėl Vilniaus miesto gatvių drėkinimo šiltuoju metų laiku reikalavimų patvirtinimo“ (toliau – Reikalavimų) nuostatomis. Gatvės važiuojamoji dalis prevenciškai drėkinama, jei ilgą laiką nusistovi sausi ir šilti orai (ilgiau nei 5 dienas vidutinė oro temperatūra didesnė nei 18 °C, nėra kritulių ir jų nenumatoma artimiausiomis paromis) ir (arba) esant itin aukštai paros temperatūrai (dienos temperatūra aukštesnė nei 28 °C) bei sausam orui (be lietaus) 2–3 dienas iš eilės. Gatvių drėkinimo darbai vykdomi vakare arba naktį (iki 6 val. ryto) racionaliai parinktomis drėkinimo mašinomis.

Reikalavimų tikslas – žmogaus sveikatai ir aplinkai kenksmingų oro taršos kietosiomis dalelėmis mažinimas, siekiant užtikrinti, kad jų koncentracija aplinkos ore neviršytų leistino aplinkos oro užterštumo lygio.

Gatvės drėkinamos oro taršos lygio kietosiomis dalelėmis ribinės vertės viršijimo eigai ir spartai sumažinti. Prevencinis drėkinimas – miesto mikroklimatui pagerinti.

Reikalavimuose numatytos reprezentacinės, t. y. centrinės miesto dalies, gatvės, jų sąrašas koreguojamas ir tvirtinamas kiekvienais metais.

Reprezentacinių mechanizuotai valomų ir esant poreikiui drėkinamų gatvių žemėlapis –

https://maps.vilnius.lt/miesto-tvarkymas