Gyventojams pristatytas želdynų kompensavimas dėl V. Kudirkos g. 14 planuojamų statybų

Gegužės 15 d.  AB „Panevėžio statybos trestas“ Naujamiesčio bendruomenę supažindino su situacija dėl želdinių tvarkymo žemės sklype, adresu V.Kudirkos g. 14, Vilnius. AB „Panevėžio statybos trestas“, įgyvendina administracinės paskirties pastato V. Kudirkos g. 14, Vilnius, statybos projektą. Projekto įgyvendinimui bus atliekamas želdinių tvarkymas, planuojama kirsti medžių.

Žemės sklype ir prie jo ribų auga 69 medžiai, iš kurių 16 yra saugotinų, 48 – nesaugotini, 5 – invaziniai.  Sklype ir jo prieigose planuojama kirsti 15 saugotinų medžių, kurių bendra kamieno diametrų suma 1,3 m aukštyje – 680 cm. Numatant medžių kirtimą, taikomas kompensavimas naujais želdiniais – kertamo medžio diametras kompensuojamas tokia pat sodinamų želdinių diametrų suma. Sklype numatoma sodinti 154 cm naujų medžių bei 1070 m2 krūmų, kur 2 kv. m krūmų masyvo yra tolygu 1 cm medžio kamieno diametrui. Prašant leidimo kirsti medžius bus paskaičiuota ir atkuriamoji medžių vertė.

Susitikime dalyvavo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (VMSA) atstovai, Naujamiesčio seniūnas, statytojo atstovai, architektai, bendruomenės atstovai.

Želdinių tvarkymo schema

Susitikimo protokolas

Atsakymai į gyventojų klausimus