Mieste tvarkomi želdynai

Informuojame, kad mieste bus atliekami įprasti želdynų genėjimo, lajų retinimo ir kiti tvarkymo darbai. Konkrečias vietas ir darbus galite rasti prisegtuose sąrašuose.

Šiaurinė dalis

Centrinė dalis

Pietinė dalis

Rytinė dalis