Miesto miškuose miškuose tvarkomos elektros oro linijų apsaugos zonos 

Vilniaus Bukčių miške Lazdynėliuose ir Burbiškių, Panerių, Gariūnų miško parkuose bus atliekami elektros tinklų apsaugos zonos želdynų tvarkymas – genimi medžiai, pavojų keliantys bus šalinami. 

Pro minėtus miškus įrengtos svarbios miestui aukštos įtampos 110 kV elektros oro linijos, kurios eina iš Vilniaus termofikacinės elektrinės nr. 2 bei Vilniaus trečiosios termofikacinės elektrinės Gariūnuose ir aprūpina dalį miesto energija. 

Virš elektros oro linijų paliktos proskynos, kurios pagal „Elektros tinklų apsaugos taisykles“ periodiškai išvalomos, kad nekeltų pavojaus elektros laidams ir nekiltų gaisrai. 

Šiuo metu darbai bus atliekami už proskynos ribų esančiose apsaugos zonose, kuriose jau priaugę naujų medžių, krūmų. Nekeliantys pavojaus medžiai ir krūmai bus išsaugoti. Tačiau tie, kurie nuvirtus galėtų kliudyti oro liniją  ar atramas, buvo sužymėti ir greitu laiku bus šalinami. Apsaugos zonose taip pat bus atliekami šakų genėjimai. Šiuos darbus privaloma atlikti, siekiant užtikrinti elektros perdavimo linijų darbo patikimumą ir saugumą, taip pat užtikrinti specialaus transporto privažiavimo galimybes. 

Želdynų tvarkymo darbus atliks UAB „Ipukis“, užsakovas AB „Litgrid“.