MIESTO VIEŠOJO TRANSPORTO PRIEMONIŲ PARKO ATNAUJINIMAS VILNIAUS MIESTE

Vilniaus miesto savivaldybės administracija kartu su partnere UAB „Vilniaus viešasis transportas“ vykdo iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Mieto viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas Vilniaus mieste“, kuriam įgyvendinti yra skirtos Sanglaudos fondo lėšos. Projekto įgyvendinančioji institucija – Transporto investicijų direkcija.

Vilniaus miesto savivaldybė ir Transporto investicijų direkcija 2017 m. lapkričio 11 d. pasirašė Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 04.5.1-TID-V517-0-001 „Miesto viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas Vilniaus mieste“ sutartį Nr. PS-52 04.5.1-TID-V-517-01-001, kurioje numatyta projektui skirti 15 829 000 Eur, iš kurių ES Sanglaudos fondo lėšos – 13 454 650 Eur ir lygiomis dalimis po 1 187 175 Eur Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto bei UAB „Vilniaus viešasis transportas“ lėšos.

Projekto pradžia: 2017 m. spalio mėn.
Projekto pabaiga: 2019 m. kovo mėn.

Projekto tikslas – pagerinti viešuoju miesto transportu teikiamų paslaugų kokybę Vilniaus mieste, padidinant viešojo transporto patrauklumą atnaujinus transporto priemonių parką, taip pat paskatinant gyventojus labiau naudotis viešuoju transportu, kas sudarys prielaidas keleivių skaičiaus augimui.

Projekto lėšomis bus įsigyta 41 vnt. naujų troleibusų, kurie dar šiemet pradės vežti keleivius Vilniaus mieste. Bus įsigyta 12 m ilgio naujų bazinės komplektacijos troleibusų, kurie bus nekenksmingi aplinkai, pritaikyti ir neįgaliesiems bei specialiųjų poreikių turintiems žmonėms – troleibusai bus žemagrindžiai, juose bus įrengtos neįgaliesiems ar specialiųjų poreikių turintiems žmonėms su vežimėliais pritaikytos vietos, įrengtos vaizdinės ir garsinės keleivių informavimo bei kitos priemonės.

Projekto metu įsigytų viešojo transporto priemonių – troleibusų – priežiūrą ir tinkamą projekto naudojimą užtikrins Vilniaus miesto savivaldybė drauge su projekto partnere UAB „Vilniaus viešasis transportas“.