Miško kirtimai Pavilnių girininkijoje kovo mėn.

Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyris informuoja, kad, vadovaujantis Miško kirtimo, Miško sanitarinės apsaugos  taisyklėmis bei Valstybinės miškų tarnybos išduotais leidimais 2023 m. kovo mėnesį Pavilnių girininkijoje bus vykdomi sekantys sanitariniai miško kirtimai:

  1. Pavilnio miško parke šalia Tolimosios Sodų g. – 47- ame miško kvartale, prie sklypų pavojų keliantys žievėgraužio tipografo stipriai pažeisti eglynai;
  2. Belmonto miško parke šalia Srovės g. – 24 miško kvartalas – kiti tarpinio naudojimo kirtimai;

Šių kirtimų metu bus kertami sausuoliai, vėjovartos, gausiai pavojingų liemenų kenkėjų (žievėgraužis tipografas) užpultos, džiūstančios, bei jau išdžiūvusios eglės, vėjovartos, vėjolaužos. Šalia Srovės g. dėl gatvės rekonstrukcijos šalinamos 9 drebulės.

Kirtimą, vadovaujantis išduotu leidimu miškui kirsti atliks miško parkų priežiūros paslaugas savivaldybei teikianti UAB ,,Stebulė“.