Miško kirtimai Vingio girininkijoje

Informuojame, kad 2019 m. lapkričio 5 d.  pradedamas miško  kirtimas nuotakyno apsaugos zonoje Karoliniškių miško parke (Vingio girininkijos 37 miško kvartalo 13, 29-33 sklypai) prie Neries netoli Blindžių gatvės. Darbai atliekami pagal UAB „Vilniaus vandenys“ pateiktą prašymą ir vadovaujantis Valstybinės miškų tarnybos Vilniaus regiono miškų ūkio priežiūros skyriaus išduotu pranešimu apie ketinimus kirsti mišką valstybiniuose miškuose V34 Nr. 000027. Kertami medžiai ir krūmai trukdantys vykdyti avarinės situacijos likvidavimo darbus nuotekų tinklų apsaugos zonoje. Darbus atlieka Vilniaus miesto savivaldybės valdomus miško parkus prižiūrinti UAB „Stebulė“.

Želdynų skyrius