Miško kirtimai Vingio girininkijoje

Informuojame, kad vadovaujantis Aplinkos ministro patvirtintu miškotvarkos projektu ir 2020-02-06 Valstybinės miškų tarnybos išduotu pranešimu apie ketinimus kirsti mišką valstybiniuose miškuose V34 Nr. 000026,  2020-02-11 pradedamas kraštovaizdžio formavimo kirtimas miške tarp Architektų g. ir Laisvės pr. (Vingio girininkijos 42 miško kvartalo 16, 18, 23, 28 taksaciniai sklypai). Kertami labai pažeisti, pavojingai pasvirę, nepageidaujamų rūšių medžiai, sausuoliai, menkaverčiai medeliai ir krūmai.

Miško kirtimo darbus atliks Vilniaus miesto savivaldybės valdomus miško parkus prižiūrinti UAB „Stebulė“

Želdynų skyrius