Miško kirtimai Vingio girininkijoje

Informuojame, kad vadovaujantis Aplinkos ministro patvirtintu miškotvarkos projektu ir 2020-08-11 Valstybinės miškų tarnybos išduotu pranešimu apie ketinimus kirsti mišką valstybiniuose miškuose V34 Nr. 000088, 2020 m. rugpjūčio 17 d. pradedamas kraštovaizdžio formavimo kirtimas miškeliuose prie Jeruzalės tvenkinio.  Bus kertami labai pažeisti, pavojingai pasvirę, nepageidaujamų rūšių medžiai, sausuoliai, menkaverčiai medeliai ir krūmai.

Miško kirtimo darbus atliks Vilniaus miesto savivaldybės valdomus miško parkus prižiūrinti UAB “Stebulė”

Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyrius