Nauji apželdinimo sprendiniai dėl V. Kudirkos g. 14 statybos projekto, gyventojai kviečiami išsakyti savo nuomonę

AB „Panevėžio statybos trestas“, įgyvendina administracinės paskirties pastato V. Kudirkos g. 14, Vilnius, statybos projektą. Projekto įgyvendinimui bus atliekamas želdinių tvarkymas.

Žemės sklype ir prie jo ribų auga 69 medžiai, iš kurių 23 yra saugotini, 41 – nesaugotinas, 5 – invaziniai.  Sklypo teritorijoje numatoma pašalinti 12 saugotinų medžių: 8 paprastuosius klevus, 3 gluosnius svyruoklius ir 1 paprastąją eglę. Už sklypo ribų numatoma pašalinti 9 saugotinus medžius: 8 paprastuosius klevus ir 1 sidabrinį klevą. Numatoma intensyviai genėti 1 paprastąjį kaštoną. Numatant medžių kirtimą, taikomas adekvatus kompensavimas naujais želdiniais – kertamo medžio diametras kompensuojamas tokia pat sodinamų želdinių diametrų suma.

Gyventojams jau antrą kartą pristatomi želdinių kompensavimas ir apželdinimo sprendiniai. Suinteresuoti asmenys klausimus dėl želdinių tvarkymo gali raštu pateikti iki birželio 20 d.  16 val. (imtinai) el. paštu martynas.zdanavicius@walless.com.

Gautų pasiūlymų aptarimas ir apibendrinimas vyks birželio 20 d. 17:00 val. Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos renginių salėje, esančioje S. Konarskio g. 27, Vilnius.

Susirinkimo metu bus pristatomi apželdinimo sprendiniai žemės sklype ir už jo ribų. Želdinius pagal galimybes bus siekiama sodinti aplinkinėse Naujamiesčio teritorijose. Pasiūlymus dėl naujų medžių sodinimo vietų galima raštu pateikti el. paštu beatrice.umbrasaite@vilnius.lt.

Apželdinimo schema

Kontaktai pasiteiravimui:

Kilus papildomiems klausimams prašytume susisiekti su Martynu Zdanavičiumi

el. paštu martynas.zdanavicius@walless.com arba tel. +370 648 73 089.