Pasirašyta finansavimo sutartis dėl projekto „Dviračių tako T. Narbuto gatvėje nuo Pilaitės pr. iki Konstitucijos pr. statyba“ įgyvendinimo

Vilniaus miesto savivaldybė 2019 m. gruodžio 6 d. pasirašė sutartį su Centrine projektų valdymo agentūra dėl projekto Nr. 04.5.1-TID-R-516-01-0008 „Dviračių tako T. Narbuto gatvėje nuo Pilaitės pr. iki Konstitucijos pr. statyba“ finansavimo Europos Sąjungos lėšomis. Pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-516 priemonę „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“, projektui skirtas 885.273,90 Eur finansavimas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo).

Projekto tikslas: Pagerinti dviratininkų ir pėsčiųjų susisiekimo sąlygas Pilaitės pr. ir T. Narbuto gatvėje (nuo Sietyno g. iki Konstitucijos pr.), siekiant padidinti gyventojų mobilumą ir prisidėti prie aplinkos taršos mažinimo.

Pasinaudojus ES fondų investicijų bei savivaldybės lėšomis ir atnaujinus Pilaitės pr. ir T. Narbuto g. (nuo Sietyno g. iki Konstitucijos pr.) dviračių trasą, įrengus dviračių ir rekonstravus pėsčiųjų takus bus ženkliai pagerintos techninės sąlygos sklandžiam ir saugiam dviračių transporto, pėsčiųjų eismui. Pagerės dabartinė dviračių ir pėsčiųjų takų techninė būklė ir eismo sąlygos, saugumas, padidės dviračių tako laidumas dviratininkų srautams, T. Narbuto  ir aplinkinėse Pilaitės, Viršuliškių, Karoliniškių, Žvėryno seniūnijų gatvėse. Bus sumažintas neigiamas poveikis aplinkai, padidės miesto gyventojų mobilumas, pagerės rajono estetinis vaizdas.

Projekto pradžia: 2019 m. liepos mėn.

Projekto pabaiga 2021 m. rugsėjo mėn.