Pasirašyta sutartis Giedraičių g. rekonstravimui įgyvendinti

Vilniaus miesto savivaldybė 2019 m. gruodžio 23 d. pasirašė sutartį su Viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūra Nr. A94-43-43/19 dėl iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 06.2.1-TID-R-511-01-0027 „Giedraičių g. rekonstravimas, įrengiant modernias eismo saugos priemones“. Projektui skiriamas finansavimas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.2.1-TID-R-511 priemonę „Vietinių kelių vystymas“. Iš Europos sąjungos struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo) projektui skirta lėšų – 1136397,00 Eur., Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto – 143195,29 Eur. ir Vilniaus miesto savivaldybės lėšos – 722717,84 Eur.

Projekto tikslas: Plėtoti susisiekimą vietinės reikšmės keliais – gerinti Giedraičių gatvės dalies (tarp Lvovo ir Žalgirio gatvių) ir S. Fino gatvės techninius parametrus ir didinti eismo saugumą diegiant eismo saugos priemones, siekiant įskaitinių eismo įvykių skaičiaus mažinimo (eliminavimo).

Projekto metu bus rekonstruojama Giedraičių gatvės dalis 0,805 km (tarp Lvovo ir Žalgirio gatvių) ir S. Fino gatvė 0,2 km. Bus įrengta moderni eismo saugos priemonė, nutiesti dviračių takai ir įrengtas gatvių apšvietimas. Projekto rangovai UAB „Akordas-1“ ir UAB „Grinda“. Techninę priežiūrą atlieka Vilniaus miesto savivaldybės administracija.  Darbų pradžia 2019 m. gegužė, darbų pabaiga 2021 m. birželis.

Projekto įgyvendinimas bus naudingas Šnipiškių seniūnijos gyventojams ir atitinkamų verslo struktūrų ir miesto institucijų darbuotojams, kitiems Vilniaus miesto gyventojams ir miesto svečiams bei dviratininkams.