Patvirtinta nevyriausybinių gyvūnų globos organizacijų rėmimo programa

 

Džiugios naujienos Vilniaus miesto gyvūnų globos organizacijoms – sostinės taryba patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės nevyriausybinių gyvūnų globos organizacijų rėmimo programos įgyvendinimo tvarkos aprašą (https://aktai.vilnius.lt/document/30338752)

Paraiškas finansavimui gali teikti Juridinių asmenų registre registruotos ir Savivaldybės teritorijoje veikiančios nevyriausybinės gyvūnų globos organizacijos, kurios prižiūri, globoja ne mažiau kaip 30 gyvūnų per metus bei turi gyvūnų laikymui Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nustatyta tvarka patvirtintą gyvūnų laikymo vietą (patalpas), kurioje gyvūnų globėjas laikinai arba nuolat laiko bešeimininkius ir (ar) bepriežiūrius gyvūnus ar laikinai laiko sergančius (sužeistus) laukinius gyvūnus (toliau – Pareiškėjas).

Finansinei paramai gauti Pareiškėjas turi raštu pateikti Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriui:

7.1. paraiškas pagal patvirtintą formą (1 priedas);

7.2. juridinio asmens registravimo pažymėjimo kopiją, patvirtintą organizacijos vadovo arba jo įgalioto asmens.

Dėl papildomos informacijos galima kreiptis tel. (8 5) 2112130 arba el. paštu saulius.valickas@vilnius.lt