Pavilnių girininkijoje planuojami miško retinimo darbai

Pavilnių girininkijos 6 kvartale 66,5 ha plote, šalia Šilo gatvės, buvusiame žvyro karjere nuo šių metų spalio 17 d. pradedamas  vykdyti miško sanitarinis kirtimas, kurio metu bus retinami per išdžiuvę, ligų, kenkėjų ar puvinio pažeisti ir džiūstantys, atsiliekantys, pavojingi  medžiai bei menkaverčiai krūmai.

Darbai bus vykdomi vadovaujantis Valstybinio miškotvarkos instituto parengtu projektu, miško kirtimo taisyklėmis bei su valstybine miškų tarnyba suderintu pranešimu. Darbus atliks miško parkų priežiūros paslaugas savivaldybei teikianti UAB ,,Stebulė“.