Planuojami miško ugdymo kirtimai Valakupiuose, Aukštagirio miško parke

Informuojame, kad 2020 m. sausio-kovo mėn. Aukštagirio miško parke, esančiame Antakalnyje tarp Gvazdikų ir Aukštagirio gatvių  (Valakupių girininkijos 31-32 miško kvartaluose) Vilniaus miesto savivaldybė pagal aplinkos ministro patvirtintą miškotvarkos projektą ir su valstybine miškų tarnyba suderintą pranešimą 18,1 ha plote vykdys šio miško parko tvarkymo darbus.

Ugdomųjų kirtimų metu, vadovaujantis miško kirtimo taisyklėmis, bus šalinami užstelbti, per tankiai augantys arba išdžiūvę medžiai, taip sudarant geresnes augimo ir vystymosi galimybes likusiems, gerinant sanitarinę miško būklę. Atlikus ugdomuosius kirtimus padidės miško parko atsparumas ligoms ir jo ilgaamžiškumas, gerės rekreacinės miško savybės. Kirtimo atliekos, didinant miško biologinę įvairovę, bus paliekamos pūti valksmose (medienos ištraukimo takuose), o prie miško kelių surenkamos ir išvežamos.

Darbus pagal paslaugų sutartį su savivaldybe organizuos ir vykdys UAB ,,Stebulė“.