Planuojami želdinių kirtimo ir genėjimo darbai

Vilniaus savivaldybė informuoja, kad artimiausiu metu lentelėje nurodytose Vilniaus miesto gatvėse bus atliekami medžių genėjimo ir kirtimo darbai.

Planuojamų vykdyti želdinių kirtimo ir genėjimo darbų adresai:

UŽSAKYMO NR. 68 PRIEDAS NR. 1
KRŪMŲ IR NESAUGOTINŲ MEDŽIŲ TVARKYMO DARBAI
Eil. Nr. Adresas Želdinių rūšis Tvarkymo darbai
1 Viršuliškių g. 87 uos.klevas 42, tuopa 72 cm Genėti šakas palinkusias link namo, tuopos;
formuojamasis sanitarinis genėjimas uos.klevo
2 Stanevičiaus g. 10 aplink namą vyšnia 15 cm;
k.slyva 6 vnt. iki 12 cm;
alyvos, uos.klevo, žagrenio atžalos;
kaulenio (už namo), pūslenio krūmai (prie autom.aikštelės);
stuobrys 19 cm
genėti vyšnią nuo langų, formuojamasis genėjimas k. slyvos ir nuo langų;
pašalinti atžalas;
nupjauti stuobrį;
atlikti formuojamąjį krūmų genėjimą
3 Taikos g. 121/117 aikštelėje gluosniai 12, 10, 16, 14, 11, 11, 8 cm pjovimas
4 Taikos g. 95 tuopa 83 cm sanitarinis formuojamasis genėjimas
5 Palei Žalgirio g. 99,97 prie gatvės krūmai formuojamasis genėjimas, pašalinimas nuo pėsčiųjų tako dalies
6 Gerosios Vilties g. 4 uos.klevų atžalos prie namo kampo pašalinti
7 Vaduvos g. 18 alyva 8 cm;
obelis 34 cm;
uos.klevo atžalos
nupjauti pasvirusią, skylančią alyvą; formuoti obels lają
8 Vandentiekio g. 36 uos.klevas 21; obelis 26 cm pjauti pasvirusį uos.klevą, atlikti lajos lengvinimą obels
9 Kazliškių g. 13 tuopos Šalia mašinų stovėjimo aikštelės apgenėti 2 tuopas 60,65 cm, pašalinant laužytas, sausas šakas, pakeliant lają
10 J. Kubiliaus g. 10 penkialapis vinvytis Prie Sodros pastato šoninės sienos apgenėti vijoklį, pašalinant ant praėjimo išsiplėtusius ūglius.
11 Žirmūnų g. 42 kaukazinė slyva, kriaušė, alyvos Prie 6 laiptinės maksimaliai apgenėti, praretinti lają tamsinančiai langus 12 cm kaukazinei slyvai, 14 cm kriaušei, pagenėti alyvas, pašalinti slyvos atžalas.
12 Pylimo g. 21B tuopa 83 cm Šalia lauko terasos apgenėti 80 cm tuopą, pašalinant išdžiūvusią atšaką.
13 Kenos g. 8 uosialapiai klevai, smulkūs beržai Šalinti po orine el.  linija augančius 12, 8, 20 cm. uosialapius klevus, 6vnt 5-6 cm laužytų beržų, genėti ant kelio užsvirusį 17 uosialapį klevą.
14 Žalgirio g. (tarp Kalvarijų ir Apkasų) krūmai ir kiti želdiniai apgenėti krūmus, želdinius palei šaligatvį
15 A. Venuolio g. 14, vidiniame kieme, prie pat namo alyva, klevo savaiminukas alyva stipriai genėti, atjauninti, arba šalinti (suderinus su pirmininė), klevo savaiminuką šalinti
16 Sakalų g. 33, balkonų pusėje slyvos, vijoklis genėti slyvas augančias toliau nuo namo,  šalinti prie pat namo augančias slyvas (atsižvelgti į gyventojoų poreikius)  tvarkyti vijoklį – esant galimybei apgenėti nuo langų, arba šalinti.
17 Stadiono g. 1 eglės po balkono langais pašalinti ne vietoje pasodintas, netaisiklingai augančias, neperspektyvias egles
18 Liubarto g. 1, prie tilto avarinis medis (galimai uos. klevas) šalinti blogos būkles medis, kitus uos. klevus apgenėti
19 Parko g. 22 Hortenzijos apgenėti hortenzijas palei šaligatvį
20 Užutrakio g. /Lentvario g. prie sankryžos želdiniai prie sankryžos genėti matomumui galinčius trukdyti želdinius
21 Kalvarijų g. 31A blindė 23 cm sk. (inventorizacija) šalinti arti pastato augančią blindę
22 Taikos g. 54, šalia balkonų (metalinės grotos) vaismedžiai, krūmai šalinti prie pat langų augančius želdinius, kitus stipriau apgenėti
23 Gelvonų g. 62 robinijos 17, 20, 26, 27 sanitarinis genėjimas, lajų retinimas, lengvinimas
24 Valkininkų g. 25 vėjavartos, vėjalaužos palei kelią pašalinimas
25 Gelvonų g. 28 šaltalankiai, uos.klevai, stuobriai, kauk.slyvos pjauti šaltalankius, stuobrius, uos.klevus, kaukaz. slyvas; likusius genėti, formuoti lajas
26 Žirmūnų g. 36 gyvatvorė apkarpyti gyvatvorę ties daugiabučio laiptinėmis (prašymas  iš  1 laiptinės 1 buto)
27 Minties g. 11 sausa liepa nupjauti šalia namo (mėlynas balkonas) sausą 16 cm liepą (?)
28 Rinktinės g. 45 alyvos, prie namo galo, šalia  įvažiavimo atjauninti alyvą, pašalinti sausus kamienus
29 P. Širvio g. 10; 8 pakripęs uos. klevas, besiremiantis į namą šalinti kreivą uosialapį klevą, kurio laja remiasi į 8 namo sieną
30 Gelvonų g. 50 obelis 12 cm genėti šakas, palinkusias link važiuojamosios kelio dalies
31 prieš Dūkštų g. 20 automobilių aikštelėje uos. klevai 60, 55 cm; sanitarinis formuojamasis genėjimas
32 Dūkštų g. 22 krūmai ir kiti želdiniai prie langų formuojamasis genėjimas nuo langų
33 Rodūnios kelias 21 krūmai, atžalos trukdantys atlikti stebėjimą želdinių šalinimas atsižvelgiant į policijos prašymą
34 Šviesos g. 16 prie Grigiškių šviesos gimnazijos tvoros krūmų gyvatvorė;
k. slyva
genėti, formuoti  gyvatvorę;
apgenėti slyvą, kad netrukdytų praėjimui
35 Gabijos g. 15 kriaušė apgenėti kriaušę augančia prie laiptinių
36 Gelvonų g. 16, namo aplinkoje krūmai, vaismedžiai, uos. klevų atžalos šalinti uos. klevų atžalas, kitus menkaverčiuskrūmus (įpač po  langais), kitus želdinius genėti, formuoti
37 Žemynos g. 21 alyva po langais (39 butas), kiti krūmai ir želdiniai, kauka. slyvos iškirsti alyvos krūmą po langais dėl šviesos trukumo kitus palei namą augančius krūmus ir kitus želdinius pagal poreikį genėti;
kaukz. slyvas iki 4 cm ir 11, 9 cm pjovimas
38 Architektų g. 33 savaiminukai, krūmai, atžalos, vijoklis šalinti po langais užaugusius, savaiminukus, atžalas, netvarkingus krūmus; kitus želdinius papgenėti, (įskaitant vynvytį)
39 Rinktinės g. 37 krūmai (alyvos) apgenėti krūmus tarp antros ir trečios laiptinės
40 Mindaugo g. 19, Šaltnių g. 3A baltažiedė robinija prie namo galo apgenėti, paformuoti
41 Barboros Radvilaitės g. 6, 6B, parėjimas nuo B Radivlaitės g. link bernardinų parko krūmų gyvatvorė palei praejimą apkarpyti, suformuoti gyvatvorę, kad netrukdytų vaikščiojimui
42 Kalvarijų g. 159, šalia tako link Kalvarijų g. atžalos, krūmai šalinti atžalas dėl pėsčiųjų ie eismo saugumo
43 Žemaitės g. 7(91 butas) alyvos krūmas apgenėti, paformuoti  alyvos krūmą
44 J. Tiškevičiaus g. 15 gyvatvorės pasenė krūmai atsižvelgiant į prašymą, šalinti
45 Rugiagėlių g. 15 gudobelė 14 cm;
tuopos 93, 80, 50;
uos.klevai 51, 70 cm
gudobelę pjauti; tuopą 50 pjauti;
kitas 2 reduokuoti ir formuojamasis sanitarinis genėjimas;
uos.klevus išlengvinti
46 V. Druskio g. 1 k. slyva po langais pašalinti k. slyvą, ant kurios iš viršūtinių aukštų pylami nešvarumai
47 Birželio 23-iosios g. 13 Stipriai palinkusi alyvos šaka pašalinti praėjimui trukdančią alyvos šaką prie laiptinės
48 Vilnios takas šalia Manufaktūrų g., Paplaujos g. krūmas prie pesčiųjų tako apgenėti krūmą kuris yra užgožęs taka (prie Paplausjos g. 4)
49 Stoties g. 1, palei sklypą dviguba eilė gyvatvorės apkarpyti, sužeminti bei paformuoti gyvatvores (dėl viešosios tvarkos ir nusikaltimų prevencijos);
(medžius genėti pagal leidimą)
50 Kalvarijų g.18 tuopa sanitarinis formuojamasis genėjimas
51 Medeinos g.45 jazmino krūmas, sedulos, kauk. slyva formuojamasis genėjimas
52 Laisvės pr. 99 gudobelės iki 8 cm genėti, trumpinti šakas, palinkusias link pėsčiųjų tako dalies
53 Medeinos g. 25 kauk. slyva 12, 16, 9, 10 cm formuojamasis genėjimas, šakų šalinimas nuo pėsčiųjų tako dalies
54 Ukmergės g. 210-63 kauk. slyva iki 8 cm nupjovimas
55 Laisvės pr. 65 blindės sanitarinis formuojamasis genėjimas ir atlūžusių šakų pjovimas
56 Taikosg.2a robinijos 7, 7, 11, 19 cm;
žagreniai;
alyvos
robinijų, alyvų palinkusių virš važiuojamosios kelio dalies, pjovimas; nupjauti žagrenio šaką 5 cm;
genėti robiniją 19 cm nuo kelio ir ženklo
57 Kalvarijų g. 136 gudobelė prie 3 laiptinės aplūžusi, formuojamasis sanitarinis genėjimas
58 Ties Duburio g. 97 Blindės Atlikti kelktaščio valymą, išpjauti menkavertes, aplūžusias blindes, išvežti išlūžusias šakas
59 Kalvarijų g. prie VT stotelės Jono Kazlausko išlūžęs medis nupjauti atlūžusį kamieną, likusią dalį išgenėti
60 Kalvarijų g. 159 išlūžęs gluosnis paimti nulūžusią šaką, išgenėti gluosnį
61 Architektų g. 106 krūmai prie įėjimų į laiptines formuojamasis genėjimas
62 Fabijoniškių g. 1, 2A robinijų atžalos prie pėsčiųjų takų pjauti, genėti trukdančias naudotis pėsčiųjų takais robinijas bei atžalas
63 Vaikų g. 16, Pupinės g. 11 takas tarp tvenkinių nupjauti krūmų atžalas palei taką ir tvenkinių krantus
64 Vasaros g. 2A, virš namo ant šlaito klevų atžalos savaiminukai ir kiti nesaugotini šalinti atžalas, savaiminukus aplink klevą (genimas pagal leidimą) viršuje, o arčiau gatvės iretinti tankai priaugusius klevukus.
65 Laisvės pr. 89 krūmai aplink namą formuojamasis genėjimas
66 Taikos g. 131 vaismedis išlūžęs, kitas prie langų pjovimas nulūžusio, prie lango genėjimas dėl šviesos patekimo į butus
67 Medeinos g. 41 alyvos genėti nuo pėsčiųjų tako dalies
68 Sodų g. 25 uos. klevo krūmas (atžalos) šalinti (kaip įmanoma trumpiau), šalia vaikų žaidimo aikštelės tualėto funkciją atliekantį uos. klevo krūmą
69 Verkių g., nuo Lukšio g. iki Lakūnų g. lanksvos krūmai formuojamasis genėjimas
70 Gerbutavičiaus g. 3-212 kauk. slyvas iki 8 pjauti skubos tvarka
UŽSAKYMO NR. 71 PRIEDAS NR. 1
KRŪMŲ IR NESAUGOTINŲ MEDŽIŲ TVARKYMO DARBAI
1 Garežių g. 8 kriaušė 16, 20 ir 15 cm sk. Slyva 21 cm skersmens Kriaušes apgenėti, paformuoti, šalinti atžalas;slyvą pjauti
2 Linkmenų g. 58  pasviręs uos. klevas pjauti pasvirusį uosialapį klevą, prie tvoros, šalia automobilių parkavimo aiškštelės, A – 1
3 Krokuvos g. 8A (prie sklypo ribos, Šeiminiškių g. pusėje uos. klevai prie tvoros šalinti pavojingai pasvirusius ir tvorą gadinančius uos. klevus, kitus apgenėti.
4 Gedimino pr. 49 įvairių želdinių atžalos, krūmai, (vyrauja uos. klevai) šalinti atžalas (iš pamatų ir kitus kieme) bei kitus menkaverčius, nesaugotinus želdinius, o tvarkingesnius apgenėti
5 Vytenio g. 22, Naugarduko g. 41 ties išvažiavimu iš kiemo krūmai palei gatvę – genėti „krūmai visiškai užstoja dviračių taką, todėl varitojai, norėdami pamatyti ar nuo centro pusės neatvažiuoja tiek dviratininkai, tiek mašinos, gali tik įvažiavę į važiuojamąją dalį.“ Genėti matomumą ribojančius krūmus.
6 Įsrūties g. 26/28 blindė 28, 14 cm pjovimas: džiūstanti, turinti puvinio, per arti namo auganti
7 Pajautos g. 9 šaltalankių gyvatvorė, gudobelė genėti nuo pėsčiųjų tako dalies
8 Kanto al. 14 robinijos 7, 6 pjovimas; 12, 8, 6, 7 genėjimas, atžalų šalinimas genėti nuo pėsčiųjų tako dalies, langų, fasado
9 Platiniškių g. 4 klevų, liepų savaiminukai, menkaverčiai krūmai nupjauti
10 Salotės g. nuo 59 iki 67 tuopos 68, 82, 104;
ieva 17 cm;
kaukz. slyvos atžalos
sanitarinis formuojamasis genėjimas tuopų; trumpinti šakas nuo važiuojamosios kelio dalies;
pjauti k. slyvos atžalas
11 Tarp Bitėnų g. 5 ir 7 namų tujos genėti praėjimą užgožusias tujų šakas
12 Tarp Kazliškių g. 5 ir 9 namų alyvos genėti ant šaligatvio šalia darželio užvirtusias, trukdančias praeiti alyvas
13 Jaunimo g. 3, 5, 7 gyvatvorės ir kiti krūmai genėti nurodytus želdinius
14 Vilniaus g. 6 (apytiksliai), Grigiškės, šalia požemynės perėjos 32 cm skersmens padžiūvusi tuopa šalinti
15 Kunigiškių g. 2–6; 10 tvarkyti (genėti) nesaugotinus želdinius palei gatvę genėti, arba šalinti medžius, krūmus, prie 10 namo pagenėti didelį jazmino krūmą
16 Šviesos g. 13 akacijos prie namo galo;
šaltalankis pasviręs, bei krūmai gatvės pusėje
aptvarkyti akacijas, šalinti šaltalankį, apgenėti krūmus
17 Šviesos g. 15 tuja prie namo apkarpyti, paformuoti
18 Bičių g., Naujoji Vilnia želdiniai palei remontojamą gatvę genėti gatvės remonto darbams trukdančius želdinius
19 Paupio g. 7, Senamiestis želdiniai prie upės šalinti uos. klevus 12, 14 cm sk, nustelbtą klevą 11 cm ir visas atžalas
20 Paribio g. 25 105 cm skersmens tuopa redukuoti, bei formuoti lają, šalinti sausas šakas
21 Gabijos g. 9 tujos, alyvos formuojamasis genėjimas nuo pėsčiųjų tako dalies
22 Fino g. 2 krūmai genėti nuo pėsčiųjų tako dalies
23 Birutės g. 56 krūmai prie langų formuojamasis genėjimas
24 A.J. Povilaičio g. 14 (220-234 laiptinė) krūmai prie langų, nuo balkonų pusės formuojamasis genėjimas, retiimas, šalinimas nuo langų
25 Ukmergės g. 214 uosialapis klevas iš po balkono pjovimas
26 Žirmūnų g. 80, 82 k. slyvos, alyva, 28 cm obelis, kaulenio gyvatvorė formuoti  k. slyvas, tvarkyti aplūžusią alyvą, išretinti ir paformuoti obelį, apgenėti gyvatvorė
27 Tyzenhauzų g. 9 liepų atžalos automobilių aikštelėje šalinti iš apačios praugusias atžalas
28 Justiniškių g. 41 alyvos krūmai prie automobilių aikštelės po klevais genėti nuo automobilių aikštelės pusės, pašalinti atžalas
29 Šaltkalvių g. 10, palei taką, link Dariaus ir Girėno g. krūmai, invaziniai augalai genėti krūmus, šalinti atžalas ir uos. klevų atžalas
30 atkarpoje nuo Kelmijos sodų 77- oji.12 iki Kelmijos Sodų 80 – osios g., pali geležinkėlį Krūmai, vaismėdžiai genėti, arba šalinti pravažiavimui trukdančius želdinius
31 Skroblų g. 25, gatvės pusėje nesaugotini želdiniai prie pat namo genėti želdinius augančius prie pat namo langų
32 Mindaugo g. 15 klevo atžalos arti namo  šalinti atžalas
33 Alnos g. Melioratorių 37A krūmai užgožia gatvę pašalinti dalį krūmų
34 Šviesos g. 17, Grigiškės krūmai namo aplinkoje karpyti, genėti krūmus
35 Šviesos g. 5, prie namo slyva, obelys genėti slyvą ir obelį dėl šviesos patiekimo
36 Antavilių g. 7 vakarinės tujos Maksimaliai pažeminti ir apgenėti tarp namo ir gatvės eilėje augančias 14 tujų (12-24cm), kad į namą patektų daugiau šviesos
37 Apkasų g. 23 trešnės Priešingoje nei laiptinės pusėje šalia automobilių parkavimo aikštelės išgenėti ant aikštelės stipriai užsvirusias trešnes (6vnt)
38 Rudnios g. 34 palei tvorą kauk. slyvos ir kt. vaismedžiai sanitarinis genėjimas, sausų išpjovimas
39 Fabijoniškių g. 19 kauk. slyvos 20,17,22,12,14; 6 ir 3 formuojamasis genėjimas, trumpinimas nuo langų; 6,3 pjovimas
40 Žirmūnų g. 12 krūmai, akacijos, alyvos, kriaušė,ievos genėti krūmus prie laiptinės, atlikti sanitarinį genėjimą 48, 45 cm sk. akacijoms, bei sanitarinį-formuojamąjį genėjimą, 27, 18 cm sk kriušei, šalinti 18, 18, 13 ir 14(šaką) cm sk. ievas, o 20, 17 cm skersmens ievas apgenėti, šalinti alyvos šaką.
41 Latvių 13/Sakalų 1 gyvatvorė gyvatvorės genėjimas (kuo trumpiau)
42 Vytenio g. 43, prie darželio „Šnekutis“ kelmas kelmo rovimas (trukdo praėjimui)
43 Statybininkų g. 5A, Statybininkų g. 5 (už tvoros) tuopa, 140 cm tuopos 73, 76 uos. klevas 24 cm, uosio stuobrys redukuoti, stipriai lengvinti laja sanitarinį-formuojamą, lajos lengvinimas trumpinant šakas šalinti uosialapį ir uosio stuobrį

Užsakymas Nr. 75
Eil.
Nr.
Adresas Leidimo
Nr.
Medžiai Krūmai Kiti darbai
pjauti
vnt.
genėti
vnt.
pjauti
vnt.
genėti
vnt.
1 Šeškinės g. 29 A320-526/21 4 12 atž. kirtimas pagal faktą
2 Goštauto g. 8 A320-655/21 5
3 Didžioji g. 21 A320-654/21 1
4 Gerosios Vilties g. 4 A320-1307/21 3
5 Keramikų g. 78 A320-1308/21 2
6 Vaduvos g. 18 A320-1309/21 1
7 Vandentiekio g. 36 A320-1310/21 1
8 Rinktinės g. 13 A320-1312/21 2
9 Melioratorių g. 21B A320-1314/21 13
10 Vileišio g. 15 A320-1315/21 1
11 Pylimo g. 31A A320-1316/21 3
12 Konduktorių g. 22 A320-1318/21 1
13 A.Jaroševičiaus g. 9 A320-1321/21 2
14 M.K.Oginskio g. 20 A320-1323/21 1
15 Naujininkų g. 5 A320-1326/21 1
16 Treniotos g. 24 A320-1327/21 1
17 Taikos g. 237 A320-1328/21 1
18 Savanorių per. A320-1329/21 A320-1329/21 2
19 Latvių g. 28 A320-1330/21 4
20 Subačiaus g. 93 A320-1331/21 1
21 Valikininkų g. 25 A320-1332/21 2
22 Gelvonų g. 62 A320-1333/21 3
23 Šaltklavių g. 70 A320-1334/21 1
24 Musninkų g. 5 A320-1336/21 1 surišimas
25 Džiaugsmo g. 20 A320-1337/21 1
26 Palaimos g. 1 A320-1338/21 1
27 Savanorių pr. 191 A320-1340/21 1
28 Vilniaus miestas A320-1341/21 genėjimas pagal pateiktą sąrašą
29 Vytauto g. 22 A320-1342/21 1
Viso: 7 66
Užsakymas Nr. 77
1 Žygio g. 97A A320-1343/21 1
2 Riovonių g. 79 A320-1345/21 1
3 Gelvonų g. 29 A320-1346/21 3
4 Gelvonų g. 50 A320-1347/21 4
5 Dūkštų g. 22 A320-1348/21 4
6 Rugiagėlių g. 15 A320-1350/21 3
7 Šeimyniškių g. 24C A320-1352/21 1
8 Gabijos g. 69 A320-1353/21 1
9 Gabijos g. 25 A320-1354/21 40
10 Medeinos g. 9 A320-1355/21 8
11 Tujų g. 3 A320-1356/21 5
12 Stoties g. 1 A320-1361/21 24
13 Taurijos g. 69 A320-1362/21 1
14 Tolimoji g. 50 A320-1369/21 1 2
15 Ozo g. 27 A320-1370/21 persodinimo darbai
16 Dūkštų g. 16 A320-1371/21 6
17 Dūkštų g. 12 A320-1372/21 5
18 Žaliųjų ežerų g. 11 A320-1373/21 1
19 Žirmūnų g. 33 A320-1374/21 1
20 Vsaros g. 2A A320-1375/21 1 atžalų šalinimas
21 Krokuvos g. 59 A320-1377/21 1
22 S. Žukausko g. 39 A320-1378/21 1
23 Platiniškių g. 4 A320-1379/21 15
24 Pajautos g. 9/11 A320-1380/21 kalninių pušų tvarkymo darbai
25 Kanto al. 14 A320-1381/21 2
26 S. Batoro g. A320-1382/21 genėjimas pagal faktą
27 Nočios g. 10 A320-1383/21 1
28 Vilniaus g. 19 A320-1385/21 1
29 Paupio g. 7 A320-1388/21 1 1
30 Žiūrų g. 28 A320-1389/21 2
31 Gerosios Vilties g. 6 A320-1396/21 10
32 Tujų g. 3 A320-1399/21 genėjimas pagal faktą
33 Pieninės g. atkarpa A320-1402/21 15
34 Žygio g. 14, 16, 16A A320-1408/21 1 24 surišimas
35 M. K. Čiurlionio g. A320-1409/21 1 sanitarinis genėjimas
36 Rinktinės g. 2A, 4 A320-1410/21 5
38 Žirmūnų g. 80, 82 A320-1411/21 4
39 Architektų g. 111 A320-1415/21 1 2
40 Architektų g. 109 A320-1416/21 8
41 Gelvonų g. 59 A320-1417/21 2
42 Totorių g. 30 A320-1416/21 3
Viso: 8 206