Planuojami želdinių kirtimo ir genėjimo darbai

Vilniaus savivaldybė informuoja, kad artimiausiu metu lentelėje nurodytose Vilniaus miesto gatvėse bus atliekami medžių genėjimo ir kirtimo darbai.

Planuojamų vykdyti želdinių kirtimo ir genėjimo darbų adresai:

UŽSAKYMO NR. 7 PRIEDAS NR. 1
MEDŽIŲ IR KRŪMŲ TVARKYMO DARBAI
Eil. Nr. Adresas Želdinių rūšis Tvarkymo darbai
1 Bukčių g. 82 trešnės 31,32,18 cm;
obelys 25,26,21,25, 26,17 cm;
kriaušė 17 cm, taško koordinatės 577204, 6058427;
kaukazinės slyvos atžalos prie beržo, taško koordinatės 577213, 6058398
atlikti vaismedžių formuojamąjį genėjimą, pašalinti vilkūglius, trumpinti šakas nuo važiuojamosios kelio dalies;
pašalinti kaukazinės slyvos atžalas prie beržo
2 Laisvės pr. 78 tujos 8,9,12 cm genėti, pašalinant nuo laiptų ir įėjimo
3 Šalia Rukeliškių g. 30 Liepos 35,40 cm skersmens Neintensyviai genėti, formuoti lają 35, 40 cm skersmens liepoms šalia Rukeliškių g. 30, šalia kelio, koordinatės – 583887, 6067791.
4 Šalia Juodasis kelias 98e 35 cm skersmens Eglė Neintensyviai pagenėti 35 cm eglę, pašalinant sausas šakas šalia Juodasis kelias 98e, koordinatės – 587973, 6058952.
5 Peteliškių g. 44, virš garažo pastato, ant šlaito uos. klevai, sausuoliai, virtuoliai, kiti želdiniai keliantis pavojų pastato stogui šalinti uos. klevus, krūmus, sausus medžius, bei arti garažo augančius, pavojingai pasvirusius želdinius
6 Tilto g. 29, prie gatvės Paprastasis klevas, slyva, uosialapiai klevai, gyvatvorė. Genėti paprastąjį klevą 47 cm (prie pastato), slyvą 14 cm (prie pastato), genėti uosialapius klevus 32, 20, 20, 24, 16, paformuoti gyvatvorę prie įėjimo į pastatą, pjauti uosialapius klevus 11, 5, 8, 10, 7, 5, 9, 6 cm
7 Visalaukio g. 13,11 blindės, kaukazinės slyvos pjauti išlūžusias blindes, kaukazines slyvas; atlikti blindžių sanitarinį genėjimą
8 Titnago g. 19, palei gatvę, nuo
Jankiškių g. iki posūkio
„Ramirent“
palei gatvę, augantys medžiai: tuopos, pušys ir kt. pagal poreikį (atsižvelgiant į prašymą) atlikti palei gatvę augančių medžių sanitarinį genėjimą, bei pagal poreikį genėti šakas galinčias kelti pavojų ir trukdančias praėjimui, eismui;
9 Rudens g. 2, palei įvažiavimą į
kiemą
klevai 54, 68 cm skersmens, atsižvelgiant į besikartojančius prašymus, pagenėti, analogiškai, kaip ir kieme augantį klevą, prie garažų
10 Rato g. 2A sausa pušis 36 cm Prie Nemenčinės pl. ir Rato g. sankryžos šalinti sausą 36 cm pušį
11 Savanorių pr. 187A tuopa prie automobilių aikštelės, apie 60 cm skersmens Genėti, redukuojant lają, išimant sausas šakas
12 Šalia Žirmūnų g. 119 Želdiniai Šalinti sausus, pažeistus, lūžusius, pavojų žmonėms keliančius želdinius (ievos – 5 vnt. 12, 16, 16, 20, 24 cm skersmens;
blindės – 19 vnt. (4vnt – 12 cm, 2 vnt. – 16 cm, 5 vnt. – 20 cm, 2 vnt. – 24 cm, 2 vnt. – 28 cm, 3 vnt. – 32 cm, 1 vnt. – 36 cm skersmens; klevai – 3 vnt. 16, 20, 52 cm skersmens;
baltalksniai – 3 vnt. 12, 20, 24 cm skersmens;
drebulės – 3vnt. 12, 12, 16 cm skersmens;
šermukšnis 16 cm skersmens;
uos. klevai – 2vnt. 20, 44 cm skersmens) šalia Žirmūnų g. 119 (Žirmūnų parke šalia mokyklos stadiono, koordinatės – 584184, 6066368). Prieš planuojant darbus susisiekti tel. Nr. 8 622 93088, dėl tikslių želdinių parodymo vietoje.
13 Šalia Peteliškių g. 7 Želdiniai (medžiai, įvairaus diametro, nuo 10 iki 40 cm skersmens), krūmai, savaiminukai. Šalinti sausus, pažeistus, lūžusius, pavojų žmonėms ir turtui keliančius želdinius šalia Peteliškių g. 7 (kalvos šlaitai, koordinatės – 584993, 6061751). Prieš planuojant darbus susisiekti tel. Nr. +370 646 00 183 (Algimantas Urbonas), dėl tikslių želdinių parodymo vietoje.
14 Naujakiemio g.21C Nudžiūvęs medis nupjauti
15 A. P. Kavoliuko g. 3 kaukazinės slyvos 21,18 cm genėti, lengvinti, retinti lają, trumpinti šakas nuo namo fasado bei langų
16 Užupio g. 12, kieme uosis Ø 51 cm genėti, redukuoti viršūnę, lengvinti
17 Gudų g. 16 kieme Liepa Ø 40 cm, Klevas Ø 42 cm atlikti sanitarinį-formuojamąjį genėjimą
18 Bajorų sodų 1-oji g. 2 ąžuolai 55,62,48,56,39, 56,57,29 cm;
1 ąžuolas tik įsukus į gatvę po dešine puse, 60 cm
atlikti sanitarinį genėjimą
19 Pupinės g. 8 (tarp 6 ir 8, bei
kieme)
liepos pagal faktą nurodytoje vietoje atlikti liepų sanitarinį-formuojamąjį genėjimą; pagal poreikį, pagenėti palei gatvės augančių medžių šakas Pupinės, Kalviškių, Vaikų gatvėse
20 Lvovo g. 15 uosiai 62,69 cm lengvinti lajas, trumpinti šakas palinkusias virš važiuojamosios kelio dalies, atlikti pasvirusio uosio redukciją
21 J. Tiškevičiaus g. 72 (palei tvorą) Tuopos Ø 50, 63, 54, 80, 70, 27 cm;
tuopa Ø 64 cm
pjauti aukštos įtampos apsaugos zonoje augančius, pavojų
keliančius medžius; arčiau kelio augančią, 64 cm skersmens
tuopą redukuoti
22 Panerių g. 41, šalia namo, bei
prie sankryžos
Liepos Ø 37, 25 cm, akacija Ø 50 cm uos. klevai Ø 38, 39, 40, 18, 20, 19,34 cm (genėti), uos. klevai 12, 12 cm (pjauti) atlikti sanitarinį-formuojamąjį genėjimą liepoms, bei akacijai
(intensyviau), taip pat išgenėti uos. klevus, o du uos. klevus
12 ir 12 cm skersmens pašalinti.
23 Sėlių g. 43, gatvės pusėje skubiai šalinti pasvirusią akaciją, 17 cm skersmens skubus akacijos šalinimas
24 Aukų g. 5 liepos 42, 55 cm skersmens 42 cm liepai lengvinti lają, atlikti redukciją; 55 cm liepai
atlikti sanitarinį-formuojamąjį genėjimą
25 Subačiaus g. 43 uos. klevas 54 cm skersmens; kaštonai 34, 40, 25 cm skersmens liepa 28 cm skersmens; krūmai, atžalos ir avariniai želdiniai ant šlaito. dėl geresnio apšviestumo šalinti uos. klevą, atlikti sanitarinį formuojamąjį genėjimą
kaštonams, formuoti lają (redukuoti) liepai, kirsti krūmus,
atžalas ir avarinius želdinius
26 Zanavykų g. 8 liepa 50 cm skersmens, beržai 48, 28, 40, 50 cm skersmens, uosis 30 cm skersmens (puvinys kamieno apačioje), obelys 40, 30, 27, liepos atžalos; dėl apšviestumo ir saugumo genėti nurodytus medžius,
retinant, formuojant, bei lengvinant lajas, šalinant sausas
šakas. Šalinti chaotiškai augančias liepos atžalas
(galima kelias palikti)
27 Kalvarijų g. 31A sklype, taško koordinatės 582685, 6062954 kaštonas 53 cm Genėti nuo 29B namo langų
28 Tarp Žirmūnų g. 39 ir 41 38 cm skersmens kaštonas Neintensyviai pagenėti 38 cm skersmens kaštoną, pašalinant šakas virš automobilių stovėjimo aikštelės, koordinatės – 584167, 6064982.
29 Priešais P. Vileišio g. 19A 90, 69, 60 cm skersmens balzaminės tuopos Genėti 90,69, 60 cm skersmens balzamines tuopas, pašalinant sausas, lūžusias šakas. Formuoti apatinę lajų dalį iš atžėlusių ūglių, išpurenti polajį sulaistant skysto biohumuso tirpalu. Polajį užkloti lapuočių medienos ir šakų skiedrų mulčiu, šalia P. Vileišio g. 19A (iš upės pusės, koordinatės – 584282, 6063921).
30 Šiaulių g. 6, Ligoninės g. 6 uosiai 55, 42, 42 cm skersmens atlikti genėjimą – lengvinti, formuoti lajas, bei sanitarinį
31 Šv. Ignoto g. 5 vidiniame kieme liepos 39 (bloga būklė), 47, 42, 40, 38, 34, 38, 42, 35, 48 cm skersmens atlikti sanitarinį-formuojamąjį genėjimą, bei pagal poreikį (blogos būklės, puvinio smarkiai pažeistiems medžiams), lajų redukciją, bei lengvinimą.
32 Gabijos g. 59 vidinis kiemas ligustro ir sedulos gyvatvorė apkarpyti pažeminant 15 išilginių m.  gyvatvorės krūmų
33 Maldininkų g. klevas 107 cm sanitarinis genėjimas, atlūžusių šakų šalinimas
34 Pamėnkalnio g. 28 kieme lūžęs klevas pašalinti likusį strampą, išvežti šakas ir medieną
35 Keramikų g. 28 12 cm skersmens želdinys pašalinti šakas nuo namo fasado
36 Keramikų g. 10 erškėčio krūmai, 3 eglės 20-30 cm skersmens šalinti erškėčio krūmus šalia Keramikų g. 10 (vidinis kiemas, koordinatės – 588426, 6066585), neintensyviai genėti, praretinant 3 egles priešais namą iš gatvės pusės, koordinatės – 588444, 6066573).
37 Žirmūnų g. 136 Slyva Pagal galimybes pagenėti 22 cm skersmens slyvą, atitraukiant šakas nuo namo fasado, jei genėjimas reikalaus didelio kiekio lajos pašalinimo, želdinį šalinti visą. Iš Žirmūnų g. 130 namo pusės, koordinatės – 583655, 6065988.
38 Laisvės pr. 44 aplūžusi blindė 29 cm; klevo stuobrys 31 cm; išlūžęs šaltalankis 10 cm; skilusios alyvos 7,7 cm; beržas 26 cm atlikti sanitarinį genėjimą beržo; nupjauti blindę, klevo stuobrį, šaltalankį, alyvas
39 Rugių g. 8A Liepa 65 cm sanitarinis genėjimas
40 Želvos g. 13 Tujos 16,15 cm genėti šakas, palinkusias virš važiuojamosios kelio dalies
41 Taikos g. 105-27 Beržas 37 cm minimaliai trumpinti šakas nuo namo fasado bei langų pusės
42 Laisvės pr. 43A Uos. klevai, ievos, kauk. slyvos genėti šakas, palinkusias virš Autoparkui priklausančios tvoros
43 Vydūno g. 21 (37-72) kaukazinė slyva nupjauti prie įėjimo augančią, laiptus užgožusią k. slyvą
44 Darbininkų g. 16/ Šaltkalvių g. želdiniai augantis 16 namo
aplinkoje (Naujininkų seniūnija)
pagal atliktą apžiūrą, atlikti želdinių tvarkymo darbus (sanitarinius ir formuojamuosius genėjimus), pašalinti blogos būklės vaismedį
45 Dariaus ir Girėno g. 5 (šalia Cesta, bei šalia Limono) Šaltkalvių g. 56 išlūžęs medis (šaka), krūmas (prie Cestos), uos. klevų atžalos iš pamatų Šaltkalvių g. 56 Šalinti
46 Liubarto skveras, arčiau gatvės kaštonas5 52 cm skersmens uždėti statinį surišimą (neperveržiant), atlikti lajos lengvinimą, atnaujinti dinaminį surišimą
47 Lokių g. 4 klevai 57, 67 cm skersmens Remiantis arboristo rekomendacijomis: 57 cm skersmens klevui lengvinti lają, atnaujinti surišimą; 67 cm skersmens klevui atnaujinti lajos surišimą:
48 T. Ševčenkos g. 27, ties 7 buto
palei įvažiavimą
beržas 52 cm skersmens Skubiai apgenėti beržo šakas, galinčias kelti pavojų namo
konstrukcijoms (pasak pareiškėja, nuo šakų skilo stiklas
49 Sakalačių g. atkarpoje krūmai, šakos pagal poreikį genėti, arba šalinti krūmus, genėti šakas
trukdančius eismui, bei praėjimui
50 Erfurto g. 48 medis prie konteinerių trumpinti šakas, palinkusias virš konteinerių
51 Erfurto g. 25 robinija 14, 7 cm pjauti iš namo pamato augančias, žalą namo konstrukcijoms darančias robinijas
52 Ukmergės g. 228A uos. klevai 7 vnt. iki 12 cm pjauti iš namo pamato augančius uos. klevus
53 Lazdynėlių g. 32A, 34A Želdiniai (medžiai, įvairaus diametro) genėti, trumpinti šakas, palinkusias virš automobilių stovėjimo aikštelės
54 Stoties g. 1 palei gatvę liepos 35, 22 cm šalinti
55 Šalia Plytinės g. 29 3 vnt. 35 cm skersmens tuopos, pažeistos tuopų bakterinio vėžio. Koordinatės – 587017, 6066614. šalinti
56 Užupio g. 12, kieme beržas Ø 76 cm šalinti
57 Gudų g. 12, ant šlaito sausas klevas aipe 25
cm
šalinti
58 Vilniaus g. 45, Grigiškės avarinis, pasviręs
šermukšnis, Ø 27 cm
šalinti
59 Aukų g. 5, prie gatvės liepa Ø 41 cm šalinti
60 Karališkių g. 1 beržas 40 cm šalinti
61 Šiaulių g. 6, Ligoninės g. 6 bendras kiemas šermukšnis dalinai išdžiūvęs šiame etape pašalinti išdžiūvusią dalį bei atnaujinti surišimą
62 Liubarto skveras (nuo gatvės Liubarto) sausa pušis šalinti
63 Pamėnkalnio g. 28 kieme pavojų keliantis klevas Leidimo Nr. A320-13/22. Šalinti iš pamatų užaugusį, pavojų keliantį, blogos būklės, puvinio pažeistą, aplūžusį klevą, 33 cm skersmens.
64 Garsioji g. 3 medžių genėjimas medžių genėjimas pagal faktą