Planuojami želdinių kirtimo ir genėjimo darbai Antakalnio seniūnijoje

 

2018 m. gruodžio mėnesį Antakalnio seniūnijoje, Valakupių girininkijos 18 kvartalo 14 miško sklype ,,Spalvotų šaltinių“ parke bus vykdomas miško ugdymo (retinimo) kirtimas.

Kirtimo metu bus šalinami per tankiai augantys arba išdžiūvę medžiai, sudarant geresnes vystymosi sąlygas likusiems. Taip pat bus šalinami invaziniai uosialapiai klevai, stelbiantys vietines vertingas medžių rūšis (uosius, liepas, paprastuosius klevus).

Darbus pagal paslaugų sutartį vykdo UAB ,,Stebulė“. Darbai bus atliekamai pagal Aplinkos ministro patvirtintą miškotvarkos projektą ir suderinti su Valstybine miškų tarnyba.

Maloniai prašome dirbant technikai nevaikščioti kirtimų zonoje, kuri pažymėta įspėjamaisiais ženklais arba stop juosta.

Vilniaus miesto savivaldybės miesto tvarkymo  ir aplinkos apsaugos skyrius, tel. pasiteirauti 211 2121,  mob. 8-614-40870