Pokyčiai nuo 2023 metų

Savivaldybės įmonė „Vilniaus miesto būstas“ informuoja, kokie laukia pokyčiai nuo 2023 metų.

Pajamų ir turto limitai dėl paramos būstui įsigyti

Pasikeitė pajamų ir turto limitai dėl paramos būstui įsigyti. Dabar teisę į paramą būstui įsigyti turi asmenys ir šeimos, kurių Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka už kalendorinius metus deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas) iki prašymo suteikti paramą būstui įsigyti pateikimo dienos neviršija šių pajamų ir turto dydžių:

Subsidijų lentelė

Pajamų ir turto limitai dėl paramos būstui išsinuomoti

Pasikeitė pajamų ir turto limitai dėl paramos būstui išsinimuoti. Dabar teisę į  būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją turi asmenys ir šeimos, kurių Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaruoto turto vertė ir pajamos neviršija šių dydžių:

Kompensacijų lentelė

Pajamų ir turto limitai dėl socialinio būsto nuomos

Pasikeitė pajamų ir turto limitai dėl socialinio būsto nuomos. Dabar teisę į socialinio būsto nuomą turi asmenys ir šeimos, kurių deklaruotas turtas ir pajamos neviršija šių dydžių:

Socialinio būsto lentelė

Kompensacija už apgyvendintus Ukrainos piliečius

Nutarimo „Dėl laikinosios apsaugos Lietuvos Respublikoje užsieniečiams suteikimo“ pakeitimuose įtvirtinta, kad kompensacijos už būsto suteikimą Ukrainos piliečiams mokėjimo laikotarpis negali būti ilgesnis nei 2023 m. gruodžio 31 d. ir viršyti būsto perdavimo naudotis panaudos pagrindais sutarties galiojimo laikotarpio. Minėti pakeitimai įsigaliojo 2022 m. gruodžio 24 d. (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/19fa434082b011ed8df094f359a60216).

Naujai dėl kompensacijų skyrimo besikreipiantiems panaudos davėjams kompensacijų skyrimo terminas nustatomas iki 2023 m. gruodžio 31 d. Panaudos davėjai, kuriems kompensacijoms skirtos (priimti sprendimai) iki 2023 m. kovo 4 d., dėl kompensacijų mokėjimo laikotarpio pratęsimo turėtų kreiptis į SĮ „Vilniaus miesto būstas“ ir pateikti prašymą.

Būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos skyrimas ukrainiečiams

Skyrimas išlieka toks pats, deklaracijų SĮ „Vilniaus miesto būstas“ nereikalauja.