Pradedamas Einamasis miško kirtimas šalia Kiškių ir Gaigalų gatvių

Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyris skyrius informuoja, kad Valakupių girininkijos 12 kvartalo 19-ame sklype, 2,0 ha plote, šalia Kiškių ir Gaigalų g. nuo š.m. sausio 23 d. bus vykdomas miško einamasis (ugdymo) kirtimas, kurio metu bus retinami tankiai suaugę medžiai, šalinamos nudžiūvusios, džiūstančios bei išvirtusios,  pušys. Kirtimas vykdomas vadovaujantis VĮ Valstybinio miškotvarkos instituto perengtu Vilniaus miesto savivaldybės vidinės miškotvarkos projektu, bei medyno būkle. Jo, kirtimo tikslas, gerinti medyno sanitarinę būkle, didinti atsparumą ligoms, vėjo, sniego neigiamam poveikiui.

Kirtimo darbai bus vykdomi vadovaujantis Miško kirtimo taisyklėmis bei Valstybinės miškų tarnybos išduotu leidimu. Kirtimą atliks miško parkų priežiūros paslaugas savivaldybei teikianti UAB ,,Stebulė“.